www.infoglobe.cz » ČR, Trojstátí Čech, Bavorska a Saska: Místo s tajemnou historií a nedotčenou přírodou

ČR, Trojstátí Čech, Bavorska a Saska: Místo s tajemnou historií a nedotčenou přírodou

Publikováno: 25.2.2013
Hledáte klidné, tajuplné a turisticky lákavé místo v přírodě? Toužíte poznat zajímavé a stále ještě skoro neznámé končiny? Navštivte atraktivní naučnou stezku v nejzápadnějších končinách Česka, stezku „Na cestě k Trojstátí“.

informacni panel c. 8

Začátek naučné stezky „Na cestě k Trojstátí“ najdete na Masarykově náměstí ve městě Hranice (Ašsko). Naučná stezka popisuje přírodní krásy a historické zajímavosti v okolí Trojstátí. Trasa vede po červené turistické značce až k samotnému bodu setkání tří „států“ – Čech, Bavorska a Saska. Pokud nechcete putovat z Hranic, můžete vyrazit z osady Trojmezí, kde lze nechat auto na parkovišti u bývalé hospody, dále pak musíte pěšky cca 4 km. Celý okruh s devíti informačními panely měří 18 km, každé 4 km je možné odpočinout si v připravených přístřešcích.

posezení na Trojstátí 

Trasa je snadno dostupná pěšky i na kole. Na Trojstátí vás dovede jediná cesta, která vede katastrem bývalé osady Kaiserhammer. Stezka vede odlehlou, tajuplnou a členitou krajinou, čistou přírodou a místy, kam byl do roku 1989 vstup zakázán. Bývalé přísně střežené hraniční pásmo je dnes příhodnou lokalitou pro turistiku, relaxaci, houbaření a různé sporty. Z osady zde zbyly pouze ruiny, mlýnské náhony, studánky (např. Trojmezná) nebo ovocné stromy, které jsou dnes němou připomínkou dříve dobře obhospodařované krajiny. Cestou narazíte také na smírčí kříž, který je pozůstatkem z dob, kdy zde procházela významná kupecká stezka.

Smirci kriz na Trojstati

Vrcholem naučné stezky je odlehlé místo uprostřed klidné přírody. Celkovou harmonii místa završí říčka Rokytnice, která tudy protéká, a zpěv ptáků v korunách stromů. Setkávají se zde historické hranice tří států – Čech, Bavorska, Saska. Významné historické místo připomínají cenné hraniční kameny z roku 1844, které nesou následující značení: DB (Deutschland Bayern), DS (Deutschland Sachsen), C (Česká republika). Stojí zde i hraniční kámen s označením 1/1 – první v ČR. Samotný bod Trojstátí leží v potůčku mezi těmito kameny. Než Trojstátí opustíte, nezapomeňte se zapsat do návštěvní knihy. Odměnou pro vás bude možnost otisknout si místní turistické razítko připravené v poštovní schránce skřítka Trojmezníčka.

Pokud si budete chtít projít celou naučnou stezku, musíte pokračovat zpět po bývalém hraničním pásu, který prochází hustým lesem. Cestou narazíte na ojedinělý biotop přechodových rašelinišť, u kterého stojí informační panel o vzácné flóře a fauně. Zpět do Hranic se vrátíte okolo rybníku Dolíška, který donedávna sloužil jako rezervoár pitné vody.

  navstevni kniha Trojstati   ricka Rokytnice

Čtyři hlavní cíle naučné stezky a několik informací navíc:

OCHRANA PŘÍRODY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Chráněná oblast Lužní potok a Bystřina (Národní přírodní památka) je zařazena do soustavy Natura 2000. Největšími raritami tu jsou - mlž perlorodka říční a motýl hnědásek chrastavcový. Nachází se zde ale i mnoho dalších kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů jako např. masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá, krásná vstavačovitá rostlina prstnatec májový, zajímavé ryby jako mihule potoční, vranka obecná, mník jednovousý nebo třeba dravý pták luňák červený. Stezka osvětluje funkci biotopů, význam a propojenost živé a neživé přírody. Do podpory trvale udržitelného rozvoje se zapojují místní dobrovolníci na pravidelných akcích věnovaných obnově místní přírody a krajiny.

perlorodka říční

HISTORICKÝ VÝZNAM

Zmiňovaná lokalita prochází od 12. století významnými mezníky české historie, v mnoha aspektech má velmi specifické odlišnosti od celkového rozvoje našeho státu. Zmiňovaná specifika stezka opět popisuje a přibližuje návštěvníkům. Přes území odjakživa vedla mezinárodní kupecká stezka. Území bylo dále rozvíjeno především rodem Zedwitzů. Uplatňovalo specifická práva a mělo svá privilegia vůči zbytku státu. V roce 1844 je zde umístěn při vojenském mapování první hraniční kámen s označením 1/1. Život je tu pestrý, rozrůstají se malé osady (Kaiserhammer, Gottmannsgrün). Dva dny před podpisem Mnichovské dohody už zde byla soustředěna a připravena zaútočit německá vojska. 18. duben 1945 – Hranice jsou jako první obec v Československé republice osvobozené americkou armádou (armáda vstoupila od ČSR v místech zvaných Kočičí hlava v Trojmezí). Po roce 1948 ustupují celé vesnice železné oponě, z území se stává přísně střežené hraniční pásmo, život zde zcela vymizel. U hraničního mezníku s označením 13/9 vstupuje do bývalého prostoru Československá železná opona, staví se tu první rota Pohraniční stráže v ČSR. Po roce 1989 nabývá území na zcela novém postavení, avšak potenciál místa není dostatečně využit. Paradoxem zůstává fakt, že se zde díky uzavřenému prostoru mohla vyvinout unikátní přírodní společenstva.

historicke hranicni mezniky

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Trasou vás provede skřítek Trojmezníček, který zpříjemní cestu nejen běžnému návštěvníkovi, ale hlavně dětem. K naučné stezce je zpracována sada pracovních listů, her a úkolů se zážitkovou a lesní pedagogikou. Návštěvníci tak mohou po trase zpestřit svůj čas připravenými aktivitami, mohou prakticky poznávat přírodu za pomoci využití lidských smyslů. Pracovní listy jsou rozmístěny po hlavní trase. Ve městě Hranice najdete také Ekoškolu, která aktivity spojené s místní přírodou velmi aktivně podporuje a o stezku se také stará.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Hranicko je v rámci Česka často opomíjeno, i když má opravdu co nabídnout. Na Trojstátí vstupuje do Česka významná evropská cyklotrasa železné opony EuroVelo č. 13. Naučná stezka se snaží o zajímavou prezentaci místa a svým návštěvníkům poskytuje příjemné zázemí.

rozcestí u Lenka

O pravidelnou celoroční údržbu se stará několik dobrovolníků z Hranic, kteří vás rádi po předchozí domluvě tudy i provedou. Místo je vždy uklizené, připravené k odpočinku a dokonce i v zimních měsících láká návštěvníky na běžkách. Sněhu je tu dostatek. Nejvhodnější k návštěvě jsou ale měsíce květen – září.

Pravidelně se zde koná také několik akcí:

- na začátku léta se tu vždy uskuteční společné setkání občanů Česka a Německa za doprovodu dobré muziky, posezení uprostřed přírody vždy navodí příjemnou atmosféru

- na jaře tudy prochází trasa „Cyklovýletu“ skrz tři země

- dvakrát do roka (jaro, podzim) probíhá dobrovolný úklid a rekultivace zmiňovaných míst

- na konci každého roku startuje zimní turistický pochod „Na cestě k Trojstátí“ s opékáním vuřtů

 

Text/foto: PhDr. Josef Levý

 Diskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

ČR: Ašsko – přírodní skvost Česka s tajemnou historií
Publikováno: 11.2.2013
Hledáte dobrý tip na výlet? Jste milovníci nedotčené přírody a krajiny? Cestujete rádi na kolech? Máte rádi u turistiky klid, pohodu a zajímavé trasy? Obdivujete historické mezníky českých dějin? Vydejte se do nejzápadnějších končin Česka, které mají opravdu co nabídnout.

ČR, Hranice: město s příznačným názvem v nejzápadnějším koutu Česka
Publikováno: 13.4.2013
"Karlovarský kraj – pevná hráz socialismu a míru". Uvedené heslo dávných časů zcela přesně vystihuje postavení města Hranice v rámci Česka. Právě zde vstupovala dříve do Československa železná opona, právě toto město bylo na „konci“ světa.

ČR, Lužní potok - Národní přírodní památka 1.
Publikováno: 20.4.2013
Nedaleko města Hranice a kolem samotného Trojstátí Čech, Bavorska a Saska se rozprostírá maloplošně chráněné území, které ukrývá vzácné druhy rostlin i živočichů. Vývoj chráněných druhů zapříčinila paradoxně železná opona a nepřístupnost míst v hraničním pásmu.

ČR, Lužní potok - Národní přírodní památka 2.
Publikováno: 27.4.2013
Nedaleko města Hranice a kolem samotného Trojstátí Čech, Bavorska a Saska se rozprostírá maloplošně chráněné území, které ukrývá vzácné druhy rostlin i živočichů. Vývoj chráněných druhů zapříčinila paradoxně železná opona a nepřístupnost míst v hraničním pásmu. Celá lokalita zabírá pouze malou plochu, ale může se chlubit unikáty jako národní park.

ČR: Trojmezí Česka - nezapomenutelný cestovatelský zážitek
Publikováno: 8.6.2013
Dlouho jsme hledali zajímavý turistický výlet, zajímavou turistickou trasu. Protože se staráme o Trojstátí Čech, Bavorska a Saska, napadlo nás podniknout výpravu na všechna trojmezí Česka. Zážitek stál za to, doporučujeme všem. Je to výlet přírodou s jedinečným záměrem splnit si velký cíl. Na místa jsme se dopravili autem, ale vždy jsme alespoň několik kilometrů museli dojít k cíli pěšky.

ČR: Z nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu bodu Česka 1.
Publikováno: 22.6.2013
Protože rádi hledáme zajímavé turistické výlety, rozhodli jsme se tentokrát vydat se s nejzápadnějšího cípu Česka na ten nejvýchodnější.

ČR: Z nejzápadnějšího k nejvýchodnějšímu bodu Česka 2.
Publikováno: 6.7.2013
Protože rádi hledáme zajímavé turistické výlety, rozhodli jsme se tentokrát vydat se s nejzápadnějšího cípu Česka na ten nejvýchodnější. Oba dva body mají něco společného: jsou schované a dokonale maskované uprostřed nedotčené přírody, vede k nim drobná cestička, cesta k nim prochází poměrně členitou krajinou a vždy si každý myslí, že jsou úplně někde jinde.

ČR, Krušné hory - kam na lyže
Publikováno: 25.12.2014
Nové lyžařské areály, nové moderní lanovky, kilometry udržovaných běžeckých tras, adrenalinová zábava, rozhledny… Existuje tisíc a jeden důvod, proč určitě jet do Krušných hor. Tím aktuálním se na konci podzimu stávají krásné lyžařské terény a sportovní příležitosti.

Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partner:

Vyžaduje Adobe Flash Player

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Malé světy

1. 3. – 30. 4. 2019
1. cena:
Kniha Nejkrásnější výlety na kole z Knižního klubu
2. cena:
Kniha Nejkrásnější výlety autem z Knižního klubu
1. cena redakce:
Voucher pro 2 osoby na 2 noci se snídaní v Academic Congress Hotel **** Roztoky
2. cena redakce:
Roční předplatné časopisu Příroda z vydavatelství Extra Publishing

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

23.3.2019
Letiště Václava Havla Praha bylo vyhlášeno nejlepším evropským letištěm v oblasti zákaznické spokojenosti v kategorii 15–25 milionů odbavených cestujících. Cenu Airport Service Quality Award uděluje mezinárodní sdružení letišť Airports Council International nejlepším letištím s prokazatelně nejvyšší spokojeností cestujících.
22.3.2019
Od 29. do 31. března bude probíhat mezinárodní festival anime, mangy, fantasy a her v bratislavském Domě kultury Ružinov.
21.3.2019
Od slavné bitvy u Sudoměře, která je považovaná za jednu z nejslavnějších českých bitev, uplyne letos 599 let. K tomuto výročí bude v sobotu 23. března připravena historická rekonstrukce bitvy, z níž jako vítěz vzešel husitský vojevůdce Jan Žižka.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – LICHTENŠTEJNSKO a LUCEMBURSKO:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:sobota 23. 3. 2019
svátek:Ivona