www.infoglobe.cz » Izrael, Jeruzalém – Staré Město

Izrael, Jeruzalém – Staré Město

Publikováno: 14.5.2018
Brzo ráno vyrážíme z Haify autobusem do Jeruzaléma, historicky proslulého města. Zde plánujeme strávit nadcházející dvě noci. Bydlíme jen pár kroků od Damašské brány, která je jedním ze vstupů do slavného Starého Města.

Staré Město Jeruzaléma je poměrně unikátním místem, jelikož se zde setkávají rozdílné skupiny obyvatel – muslimové, ortodoxní židé, křesťané a plno turistů různého náboženského vyznání či nevěřící. Město je ohraničeno hradbami, které vznikly během osmanské nadvlády v 16. století. Hradby jsou dlouhé 4 km, vysoké 12 m a jejich šířka dosahuje 2,5 m. Nachází se zde plno strážních věží a také několik dalších bran.

v uličkách Jeruzaléma   v uličkách Jeruzaléma

Procházíme Damašskou branou a hned se dostáváme do uliček plných arabských obchodníků. Jejich způsob vnucování zboží začíná být časem opravdu nepříjemný, nicméně ceny zboží se zde dají opravdu skvěle usmlouvat a suvenýry pak vyjdou opravdu nejlevněji (alespoň z celého našeho pobytu). Výborně se nám ale naopak nakupuje u izraelských obchodníků, kteří mají krásné zboží a příznivé ceny i bez smlouvání. Jejich krámky se nacházejí ale spíše na okrajích Starého Města.

Damašská brána

My se však už vydáváme uličkami k jednomu z nejdůležitějších křesťanských míst, které zvenčí vůbec nepůsobí honosně. Jedná se o chrám Božího hrobu, který byl vystavěn v místě Ježíšova ukřižování, pohřbení a zmrtvýchvstání (na Golgotě) v nynější Křesťanské čtvrti. Původní chrám vznikl již ve 4. století, ale dočkal se přestavby ve 12. století. Uvnitř nás čeká opravdu velké množství turistů. Pár kroků za vstupem se nachází Kámen pomazání, kde plno věřících zuřivě světí snad všechny možné i nemožné předměty, které s sebou mají. Právě zde bylo položeno tělo Ježíše Krista poté, co byl sejmut z kříže. Pro nás jako nevěřící je to trochu zvláštní, ačkoliv rozhodně zajímavá podívaná. Po levé straně se pak vchází do rotundy (Anastasis), kde se uprostřed nachází hrob Ježíše Krista – v kapli zvané Edikula. Přímo do kaple se také můžete podívat, počítejte však s opravdu dlouhou frontou.

chrám Božího hrobu

v chrámu Božího hrobu – kaple s hrobem Ježíše Krista  v chrámu Božího hrobu  kaple s hrobem Ježíše Krista

Po návštěvě chrámu Božího hrobu se vydáváme kolem Etiopského kláštera, který je typický pro svou malou kupoli stojící uprostřed nádvoříčka. Kupole poskytuje světlo pro kapli sv. Heleny, která se nachází nad východní částí chrámu Božího hrobu. Kousek opodál stojí ruský kostel Alexandra Něvského z roku 1859. Pokračujeme okolo luteránského kostela Vykupitele s úzkou zvonicí a poté míjíme Muristan – rušnou část s obchůdky a kavárnami. Stříbrná kupole nám již značí, že stojíme u kostela sv. Jana Křtitele, který je jeruzalémským nejstarším kostelem. Pochází z let 450–650.

kostel Vykupitele  Muristan  kostel sv. Jana Křtitele

Poté se loučíme s Křesťanskou čtvrtí Starého Města a vydáváme se do Židovské čtvrti. Tam je nejnavštěvovanějším místem samozřejmě Zeď nářků (nebo také Západní zeď). Mohutná zeď představuje nejsvětější místo judaismu a my tak spatřujeme plno židovských mužů a žen se tu modlit, avšak v oddělených prostorech. Nejvíce rušno zde pak bývá během oslav a v pátky. Zeď je vysoká 32 m, nicméně její třetina leží pod zemí. Je tvořena obrovskými kameny, z nichž některé váží i přes 7 tun. Do spár mezi kameny zastrkávají věřící papírky s modlitbami již od 18. století a nyní se k nim přidávají i turisté, kteří namísto modliteb vkládají do spár svá přání.

Zeď nářků – mužská část   ženská část u Zdi nářků je podstatně menší

Zeď nářků   před Zdí nářků – turisté vs. ortodoxní židé

V druhé části dne plánujeme navštívit ještě známou svatyni na Chrámové hoře v Muslimské čtvrti, nicméně se dozvídáme, že možnost vstoupit do tohoto komplexu je možná pro turisty pouze mezi půl osmou až desátou ranní. Takže pokud se sem chcete podívat, dobře si výlet naplánujte. Veškeré vchody jsou blokovány poměrně nepříjemnými vojáky se samopaly, proto se vzdalujeme a raději relaxujeme při posezení nad zdejším skvělým nápojem – čerstvě vymačkanou šťávou z granátových jablek (určitě zkuste).

GPS: (Zeď nářků) 31°46'37.6"N 35°14'03.8"E

 

Text: Veronika Schubertová

Foto: Veronika Schubertová, Wikimedia Commons: Golasso, Berthold WernerDiskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

Izrael, pevnost Masada – symbol odhodlání a svobody
Publikováno: 20.1.2020
Tato starověká pevnost leží jen asi 3 kilometry od jižního konce Mrtvého moře, na okraji Judské pouště. Během 1. století př. n. l. ji nechal postavit Herodes Veliký. Již v době její stavby mělo toto místo významnou strategickou polohu. Masada leží v nadmořské výšce 30 metrů, přestože je postavena na skalnatém útesu vysokém 450 metrů. Jak je to možné? Jednoduše – Mrtvé moře totiž leží zhruba 430 metrů pod úrovní hladiny Středozemního moře.

Izrael – Eilat a okolí
Publikováno: 4.6.2018
Dnes nás čeká náš poslední den v Izraeli. A protože domů letíme až v noci, hned ráno si půjčujeme auto a čeká nás opravdu různorodý program.

Palestina, Betlém – na skok z Izraele
Publikováno: 28.5.2018
Ještě než se vydáme zpět na jih Izraele do města Eilat, čeká nás krátký výlet za hranice sousedního státu. Jedná se o Palestinu. Z necelých 4 milionů obyvatel zde žijí převážně muslimové a mluví se zde arabsky. Mezi Izraelem a Palestinou probíhají neustálé konflikty pramenící ze sporů o území a vymezení hranic.

Izrael, Jeruzalém – za hradbami Starého Města
Publikováno: 21.5.2018
Nejen jeruzalémské Staré Město ukrývá opravdové turistické poklady, proto se dnes vydáváme na procházku, která vede přímo za jeho hradbami. Začínáme na hoře Sion, jejíž jméno je pro židy pouze jiným výrazem pro stát Izrael. Tato hora se nachází za jihozápadní hradbou Starého Města, je tu prý pohřben biblický král David a měla zde probíhat velice známá poslední večeře Páně.

Izrael – město Haifa a hora Karmel
Publikováno: 7.5.2018
Z Tel Avivu se ráno vydáváme vlakem směrem na sever, abychom navštívili krásné město Haifa a udělali si procházku ve zdejším národním parku. Cesta vlakem je opravdu pohodlná, jedeme přesně na čas a ve stanicích je dostupná i wi-fi.

Izrael – pevnost Masada a koupání v Mrtvém moři
Publikováno: 30.4.2018
Z překrásné oázy Ein Gedi pokračujeme po hlavní silnici podél Mrtvého moře, abychom navštívili slavnou starověkou pevnost Masada. Tato historická památka je součástí světového dědictví UNESCO již od roku 2001 a patří k hlavním turistickým atrakcím celého Izraele.

Izrael – přílet a návštěva Tel Avivu a Jaffy
Publikováno: 16.4.2018
Let do Izraele trvá přibližně 4 hodiny, je nutné však přičíst ještě necelou hodinu, než se z letiště v Ovdě dostanete do centra Eilatu. My přilétáme ve čtvrtek okolo jedenácté hodiny večerní a až v půl jedné ráno se zdárně dostáváme do postele. Určitě také dejte pozor na výběr ubytování. Lacinější varianty se zde provozují nejspíše načerno, tudíž je nutné předem s majiteli ubytování domluvit čas příjezdu. Doporučuji také projít si důkladněji hodnocení ubytování, my se hned na prvním místě trochu děsíme nad opravdu špinavým pokojem.

Izrael – Qasr al-Yahud a oáza Ein Gedi
Publikováno: 23.4.2018
Dnes nás čeká návštěva slavného území Qasr al-Yahud, které leží na východním břehu řeky Jordán, a poté výlet v oáze Ein Gedi.

Izrael: Cézarea Přímořská – Herodesovo město
Publikováno: 10.7.2013
Cézarea Přímořská, nazývaná také Cézarei, nebo řecky Kaisareie je město nacházející se na Izraelské pobřežní planině u Středozemního moře, nedaleko většího města Hadera. Toto historicky důležité město patří mezi nejnavštěvovanější místa v zemi a proč je tomu tak, si povíme v dnešním článku.

Izrael: Haifa – neuvěřitelné Bahajské zahrady
Publikováno: 3.7.2013
V dnešním článku budeme v toulkách po Izraeli pokračovat. Tentokrát se vydáme do třetího největšího města Izraele, do města Haifa. Toto přístavní město nabízí nejen úchvatný pohled na Středozemní moře, ale i na tolerantní atmosféru a krásnou přírodu.

Izrael: Kumrán – svitky od Mrtvého moře
Publikováno: 17.7.2013
Dnes se vydáme na jednu z nejznámějších archeologických lokalit světa do Kumránu, který se nachází na severozápadním břehu Mrtvého moře, v blízkosti města Jericho. Toto místo se proslavilo nálezem vzácných tzv. svitků od Mrtvého moře, nazývaných také Kumránské rukopisy.

Izrael: Mrtvé moře – sůl nad zlato
Publikováno: 19.6.2013
Na hranicích Jordánska a Izraele se nachází nejníže položená vodní plocha na světě, kterou všichni znají pod názvem Mrtvé moře. Toto bezodtokové slané jezero je nejen turistickým lákadlem pro cestovatele, zlatým dolem pro firmy těžící zde léčivou sůl, ale také klenotnicí bohaté a poutavé historie.

Izrael: Zeď nářků – nejposvátnější místo Židů
Publikováno: 26.6.2013
V největším izraelském městě Jeruzalémě se nachází mnoho pamětihodností, posvátných míst a symbolů různých náboženství. Jednou z takových památek je i Zeď nářků, nebo Západní zeď, která láká miliony poutníků z celého světa, aby právě u ní vyslovili své modlitby.


Souvisejicí fotogalerie

Izrael: Putování po Svaté zemi III.
Na Zemi snad není posvátnejšího místa než je stát Izrael a jeho památky. Většina pamětihodností j...

Izrael: Putování po Svaté zemi II.
Snad největší perlou Blízkého východu je stát Izrael, který v sobě spojuje bohatou historii, rozm...

Izrael: Putování po Svaté zemi I.
Židovský stát Izrael leží na Blízkém východě, v oblasti jihozápadní Asie, u pobřeží Středoze...


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Můj mazlíček

1. 9. – 31. 10. 2020
1. cena:
2. cena:
Cena redakce:
Voucher pro 2 osoby na 1 noc v pohádkovém hotelu Zámek Berchtold*** + 2 vstupenky na veletrh Stříbrné vánoční dny

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

26.10.2020
Pandemie koronaviru, která zasáhla celou Evropu, se nevyhnula ani organizaci Evropské noci vědců. V důsledku toho se poprvé od svého vzniku místo posledního zářijového pátku festival vědy v celé Evropě uskuteční 27. listopadu a ve změněném formátu.
23.10.2020
21. mezinárodní festival dokumentárních filmů – Jeden svět se uskuteční od 5. do 11. listopadu online!

21.10.2020
Zveme vás na návštěvu výjimečných turistických atrakcí, které se nacházejí v přírodě a potěší nejen dospělé, ale i děti. První z nich je největší dřevěný labyrint na Slovensku.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce - KAZACHSTÁN, UZBEKISTÁN a TÁDŽIKISTÁN:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:pondělí 26. 10. 2020
svátek:Erik
dnes:
pondělí 26.10.
12 °C
zítra:
úterý 27.10.
7 °C