www.infoglobe.cz » Řecko: Kos - po stopách Hippokrata II.

Řecko: Kos - po stopách Hippokrata II.

Publikováno: 6.10.2014
Podle Hippokrata vznikla i dodnes užívaná Hippokratova přísaha. Hned si v obchůdku kupuji papyrus s celou přísahou dokonce v češtině!

ostrov KosTady ji máte:

„Přísahám při Apolonovi, bohovi lékařství, při Asklepiovi, Higiei a Panacei i při všech bozích a bohyních a dovolávám se jejich svědectví, že tuto přísahu a tyto závazky budu podle svých sil a svědomí řádně dodržovat. Svého učitele v tomto umění si budu rovněž vážit a ctít jako vlastních rodičů a vděčně mu nabídnu všechno potřebné, pokud si to vyžádá nutnost. Jeho potomky budu pokládat za vlastní bratry a když se budou chtít vyučit tomuto umění, vzdělám je bez nároku na odměnu nebo jakékoliv závazky. Svým synům i dětem svého učitele a žákům, kteří se slavně zavázali lékařskou přísahou, umožním, aby se zúčastnili výuky, přednášek i na celé vědě. Nikomu však jinému. Způsob svého života zasvětím podle vlastních sil a svědomí k užitku nemocným a budu je ochraňovat před každou křivdou a bezprávím. Ani prosbami se ostrov Kosnedám přinutit k podání smrtícího léku, ani sám nedám k tomu nikdy podnět. Žádné ženě nepodám prostředek na vyhnání plodu. Svůj život a své umění budu vždy chránit v čistotě a udržím je bez jakékoliv viny. Sám neuskutečním řez u nějakého chorého, kterého trápí kameny, ale odevzdám ho do rukou mužům zkušeným v tomto oboru. Ať vkročím do jakéhokoliv domu, vejdu tam jen s úsilím pomoci nemocným a budu se vyhýbat každému podezření z bezpráví nebo jakéhokoli ublížení. Zříkám se touhy po smyslových požitcích, ať se ženami nebo s muži, se slabomyslnými nebo s otroky. Když při své lékařské praxi shledám nebo uslyším něco, co by mělo zůstat tajemstvím, o soukromém životě lidí, všecko zamlčím a jako tajemství uchovám. Když budu tuto přísahu dodržovat a řádně plnit, ať žiji šťastně, ať si získám úctu všech lidí a ať se raduji z plodů svého umění. Pokud ji však poruším, ať se mi stane pravý opak.“

ostrov Kos

Teď už se procházíme městečkem po Náměstí Svobody a kolem ruin starobylého města Kos se zbytky domů s mozaikami a kolem kostela. Je zvláštní zase po dlouhé době vidět kostel. A pak je tu krásná agora plná různorodého zboží. Hned jsem si vzpomněla na historku, kdy Sokrates zajde k obchodníkovi s mnoha věcmi a hezky mu to pochvaluje a pak prohlásí: „Jé, to je věcí... (obchodník zamrká s nadějí na dobrý obchod ), … které nepotřebuji!“ a to už ho rozzuřený obchodník žene ven…

No a pak si v jedné půjčovně pronajmeme kola za 4 eura na den a vyrazíme směr Therma k horkým pramenům. Cesta vede alejí eukalyptů, takže nám ani není takové vedro. Je to tak 13 km. Už se moc těšíme. Po zhruba 5 km začíná stoupání, kde míjíme sváteční cyklisty, co to vzdali a vedou kolo vedle sebe. My se držíme až nakonec, kde nás odmění krásná vyhlídka na útesy pod námi a nekonečné moře před námi. A pak zaparkujeme kola u kavárny, kde si dáme zmrzku a pochodujeme klikatou stezkou až dolů. Někteří pěšky, jiní se vezou na oslíkovi. Líbí se hlavně dětem.

ostrov Kos

Dole se sice není kde převléci a nejsou tam ani toalety, ale má to tu kouzelnou atmosféru. Prameny jsou ohraničeny hradbou z kamenů a všichni se tu rochní, a když už jim je moc horko, vlezou si do moře. Nahřívám se dlouho, aby se mi rozpustily tuky, a jen doufám, že tu po mně nezůstane mastné oko… A pak zase šplháme do kopce a vracíme se tentokrát pěkně fofrem dolů, projedeme zatáčkami, až se opět ocitneme ve městě Kos.

Zde si prohlédneme odeon a další část historických památek i obydlí s nádhernými mozaikami a pomalu začínáme cítit hlad. Objednáváme si gyros a pak se rozhodneme pronajmout si skútr. Ne, že bychom byly s Ivou lenivé, ale sportu už bylo pro dnešek dost.

Text/foto: Sylvie HalouzkováDiskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

Řecko, Sparta – město krále Leonida
Publikováno: 25.9.2015
Opět se vrátíme do Řecka a podíváme se do další méně známé části. I když, jak se to vezme...

Řecko: Kos - za bohem Asklepiem I.
Publikováno: 13.10.2014
Právě stoupám do mírného kopečku směrem k Asklepionu, kde měl „ordinaci“ slavný Hippokrates. A jak se stal Asklepios bohem? To bylo tak: Apollon jako bůh léčitelů chtěl tomuto umění naučit také svého syna Asklepia, který ho pak dovedl k dokonalosti a stal se bohem lékařství.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov VIII.
Publikováno: 12.9.2014
V dnešním článku se alespoň prozatím rozloučíme s Krétou. Toto rozloučení se ponese v historickém tónu, jelikož společně navštívíme pravděpodobně nejvýznamnější památku na ostrově – palác Knóssos.

Řecko: Kos - za bohem Asklepiem II.
Publikováno: 20.10.2014
Uprostřed Asklepionu bylo obrovské testovací schodiště. Aby měla nemocnice dobrou pověst, museli být pacienti po vyléčení schopni bez pomoci vyjít po schodech až nahoru do svatyně. A pokud přeci jen později někdo zemřel, vynesli jeho tělo v noci, tajně, aby to nikdo neviděl...

Řecko: Samos – rodiště matematika Pythagora
Publikováno: 11.5.2015
K nejoblíbenějším dovolenkovým destinacím Evropy v posledních letech patří řecký ostrov Samos, rodiště slavného matematika Pythagora. Z jakého důvodu sem zejména od června do poloviny září míří stále více turistů? Je jich hned několik!

Řecko, Soluň – krásný kout Řecka I.
Publikováno: 4.9.2015
Dnes v našem cestování zamíříme do jednoho z méně známých koutů Řecka.

Řecko, Soluň – krásný kout Řecka II.
Publikováno: 11.9.2015
Minule jsme se toulali okolo nejlepších a Soluni nejbližších pláží. Bohužel nejsou tak blízko, že byste k nim zvládli dojít pěšky, ale když už k nim budete vážit cestu, měly by vám to vynahradit krásným prostředím.

Řecko: Kos - po stopách Hippokrata I.
Publikováno: 29.9.2014
Dnes se vydáme na výlet na řecký ostrov Kos. Potkala jsem tu jednu fajn Češku Ivu, takže jedeme spolu. Na lodi je mezinárodní osazenstvo Francouzů, Italů, Němců, Angličanů, Maďarů a nás - Čechů! Je úsměvné, že jim skoro všem rozumím a oni o tom nemají ani tušení. Cesta je příjemná a trvá cca 50 minut.

Řecko: Kos - Hippokratův ostrov
Publikováno: 14.10.2013
Jeden z mnoha řeckých ostrovů – Kos, je oblíbeným a častým cílem nejen českých turistů. Leží v Egejském moři, u tureckého pobřeží na okraji Kosské zátoky. Jedná se o poměrně malý ostrov – na délku měří cca 45 km a na šířku 10 km. Celková délka pobřeží dosahuje 112 km.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov II.
Publikováno: 1.8.2014
Minulý týden jsme vás naladili na náš výlet na Krétu. Tento hornatý ostrov skrývá mnohé, což by žádnému zvědavému turistovi nemělo ujít. Dnes se podíváme do jednoho z jeho největších měst, Rethymna. Nejprve začneme místní kuchyní a v příštím díle se zaměříme na památky.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov IV.
Publikováno: 15.8.2014
V Rethymnu jsme již strávili poměrně dost času. Viděli jsme něco z jeho památek, i když k vidění je tam samozřejmě mnohem více. Jen namátkou některé z nich zmíníme, aby vám případně neušly.

Řecko, Rhodos: čtvrti Staré a Nové město I.
Publikováno: 14.9.2012
Město s kulturními tradicemi, se známou řečnickou školou (navštěvovanou Cicerem a Césarem) a známou sochařskou školou. Už od svého založení (408 př. n. l.) je hlavním městem ostrova Rhodos, v jehož severním výběžku leží.

Řecko: Zakynthos - cestou želvím ostrovem III.
Publikováno: 17.10.2011
Třetím pokračováním zakončíme naše putování okolo ostrova, jehož největší atrakcí je krom Modrých jeskyní i pláž, na níž v roce 1980 ztroskotala pašerácká loď.

Řecko: Zakynthos - cestou želvím ostrovem I.
Publikováno: 19.9.2011
Místní neřeknou ostrovu jinak než Zante. Tento domov obřích želv, není asi typickým řeckým ostrovem s nespočtem historických památek, ale i tak je dovolená zde velmi příjemně stráveným časem, na který jistě budete rádi vzpomínat.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov V.
Publikováno: 22.8.2014
Rozloučili jsme se s Rethymnem, které pomalu mizí v dálce za námi a jedeme vstříc krétské přírodě do soutěsky Samaria.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov I.
Publikováno: 25.7.2014
Po několika dílech o Londýně dnes přeskočíme opět do oblasti Středozemního moře, avšak tentokrát o něco východněji, do Řecka. Po často deštivém hlavním městě Británie teď společně okusíme sílu středomořského slunce a teplé vody Krétského moře.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov VI.
Publikováno: 29.8.2014
Po Samarii se dnes vydáme do města Agios Nikolaos.

Řecko: Zakynthos - cestou želvím ostrovem II.
Publikováno: 3.10.2011
V první části našeho putování ostrovem Zakynthos jsem naznačil, že toto místo je sice ideální dovolenkovou destinací, ale atrakcí zde opravdu příliš není. Milovníky antické architektury sem rozhodně nemá cenu zvát, jelikož častá zemětřesení v minulosti zničila vše, co se z dob Homéra mohlo zachovat.

Řecko: Zakynthos - cestou želvím ostrovem IV.
Publikováno: 31.10.2011
Poslední a závěrečný díl našeho putování po ostrově zakončíme v místech, kde jsem měl možnost strávit letní dovolenou, tedy Limni Keri.

Řecko, Kréta: Výlet na největší řecký ostrov III.
Publikováno: 8.8.2014
Po odhalení gurmánské tváře tohoto krétského města se zvedneme z pohodlného sezení v některé z místních restaurací a vydáme se prozkoumat historické dědictví, které zde zanechalo několik tisíciletí lidského osídlení.

Řecko, ostrov Rhodos: Lindos – chrám bohyně Athény
Publikováno: 9.5.2014
Jedním z nejpřitažlivějších míst východního pobřeží ostrova Rhodos je do skály zasazené město Lindos s antickou akropolí a chrámem bohyně Athény Lindské. Dominantu na nejvyšší plošině skály zde zanechali Johanité - též rytíři rhodští.


Souvisejicí fotogalerie

Řecko: kouzelný ostrov Korfu
Pojďte se s námi alespoň na pár okamžiků podívat na jeden z nejkrásnějších ostrovů v Jónském...

Řecko: Město Rhodos
Rhodos - město na stejnojmenném ostrově v Egejském moři. Ať už ostrov vznikl podlé té či jiné leg...

Řecko - malý výlet po řeckých ostrovech
Řecko je známé svou antickou historií i tím, že ho obklopují spousty ostrovů a ostrůvků, tonoucíc...

Řecko, Lefkada
Jeden z mnoha ostrovů patřící k Řecku. Svoji rozlohou nijak ohromující, obvod pobřeží měří k...

Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Poezie všedního dne

1. 1. – 29. 2. 2020
1. cena:
Kniha Vltavské vyhlídky z Knižního klubu
2. cena:
Kniha Výlety podél Sázavy z Knižního klubu
1. cena redakce:
Poukaz na 1 noc pro 2 osoby se vstupem do wellness v LH Hotelu Jana**** v Přerově!
2. cena redakce:
+ BONUS: každý vítěz obdrží dvojici vstupenek na veletrh FOR BIKES 2020!

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

19.1.2020
Jeden z nejznámějších cestovatelských průvodců světa sestavil doporučující žebříček deseti měst, která byste měli v roce 2020 určitě navštívit.
18.1.2020
XXIV. ročník závodu psích spřežení po hřebenech Orlických hor se koná ve dnech 21.–25. ledna. Je určen nejen musherům a jejich psům, ale také návštěvníkům. Hned v úvodu si musíme připomenout, že tento závod na dlouhou trať je závislý na počasí.
17.1.2020
Nenechte si ujít mezinárodní mistrovství ve stavění ledových soch – Tatry Ice Master, které se uskuteční již 18. a 19. ledna na Hrebienku ve Vysokých Tatrách.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – RUSKO:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:neděle 19. 1. 2020
svátek:Doubravka
dnes:
neděle 19.1.
1 °C
zítra:
pondělí 20.1.
1 °C