www.infoglobe.cz » Řím III.- Fórum Románum 2. část

Řím III.- Fórum Románum 2. část

Publikováno: 8.9.2009
Vstupní část Fóra Románum z Via di S. Gregorio, je paradoxně nejmladší částí celého Fóra. Nalezneme zde část postavenou již v období římského Impéria, tedy v období pozdního císařství.

Na naší cestě po Via Sacra, na samotném vrcholu jednoho z návrší jež je součástí Fóra, nalezneme další oblouk. Tentokrát jde o oblouk císaře Tita, jenž byl postaven až po jeho smrti a měl připommínat dobytí Jeruzaléma roku 70 po Kristu. K tomuto vítězství odkazují taktéž dva reliéfy uvnitř oblouku. První znázorňuje triumfujícího císaře na jeho válečném voze a druhý popisuje průvod židovských vězňů nesoucí sedmiramenný svícen.

Jen kousek od oblouku se rozkládá jedna z nejzachovalejších památek, Bazilika Maxentia, rovněž nazývaná Constantinova. Tato stavba je poslední, kterou lze stále ještě přiřadit k ohromujícímu kulturnímu dědictví starověkého Říma. Stavba budovy byla započata za císaře Maxentina a dokončena za císaře Constantina. Část z této ohromující stavby byla zrestaurována a nyní odkrývá tři velké síně. Tvrdí se, že renesanční stavitel Doneto Bramante se zde nechal inspirovat pro stavbu nového chrámu svatého Petra, kterou se chystal realizovat.

Další pozoruhodnou budovou Fóra je chrám Antonina a Faustiny. Císař Pius Antoninus toužil po ztrátě své ženy vystavět na znamení svého smutku výjimečný palác. Toto i uskutečnil, avšak později, v období křesťanství, byl však tento chrám přestavěn na kostel svatého Lorenza.

Zbytky chrámu bohyně Vesty, spadající do období 8. století před Kristem, byly součástí tehdejšího komplexu, jež měl ochránit Palladium. K tomuto se váže legenda, která sahá až k samotnému Aeneasovi. Šest Vestálských panen mělo střežit posvátný oheň, přičemž se tyto dívky těšily celé řadě privilégií. Však v případě, že by jakákoliv z nich porušila svůj slib cudnosti, byla by bez milosti upálena v Campo Scellerato. Tyto dívky žily v domě Vestálských panen, nedaleko samotného chrámu bohyně Vesty, jež byl rovněž situován ve Fóru. Z obou těchto budov se dodnes dochovalo mnoho soch a jiných archeologicky cenných památek.

Chrám Júlia Césara (zde byl i pohřben), postavený jeho synovcem Ocatviánem, se rozprostírá v samotném středu Fóra a spolu s obloukem císaře Augusta byl dokončen v roce 29 před Kristem. Z obou budov však bohužel dnes lze spatřit již jen základy.

Chrám Kastra a Polluxe, či jinak chrám “Dioscuri“, byl postaven 484 před naším letopočtem na oslavu vítězství Aula Postumia v bitvě u jezera Regilus.

Další stavbou na naší cestě po Fóru Románum je bazilika Julia postavena samotným Cesarem v polovině století před Kristem. Byla to na svou dobu velmi pozoruhodná stavba s pěti, dnes bychom řekli loděmi, která byla rozdělena do jenotlivých sekcí posuvnými částmi.

Oblouk císaře Phocas byl posledním klasickým monumentem, jež zde byl v 7. století postaven. K tomuto císaři se váže ještě jedna událost. Phocas dovolil papežovi Bonifáci IV. přestavět Panthenon na křesťanský kostel, a tím byl tento nejstarší chrám v Římě také uchován až do dnešních dnů.

Chrám Saturnův, postavený konsulem Titem Larciem, byl dříve užíván jako veřejná pokladnice a místo, kde byly střeženy standardy římských legií, samotná nařízení a zákony Římského Senátu. Posvátný poklad byl uchován v podzemní komnatě. Samotný chrám byl pak rozšířen roku 42 před Kristem a po požáru ve 4.století byl přebudován.

Fórum Románum, jak lze vyčíst z výše zmíněného popisu, je poseto mnoha především teď již spíše jen pozůstatky z období Římské říše a v mnoha ohledech připomíná spíše právě odkryté naleziště archeologů, na němž se stále pracuje. Charakter tohoto místa tak může působit také jako jedno velké muzeum s modely v životní velikosti. A pokud dokážeme dostatečně vstřebat atmosféru výjimečné historie tohoto místa, celou návštěvu nám pak tento jedinečný prožitek z Fóra ještě více umocní. Velikost a význam Fóra Románum spočívá hlavně v jeho komplexnosti, která je symbolizována nejen rozlehlostí tohoto místa, ale především pak okázalostí Římského stavitelství, protínající jednotlivé úseky Římské historie.

Mezi jeden ze symbolů Fóra patří sloupy - k nebi se tyčící pozůstatky chrámu a monumentů. Mezi nejznámější patří tři sloupy, které dříve podpíraly Vespasiánův chrám, který byl postaven Domiciánem v roce 94 po Kristu a později, za císaře Septima Severa, restaurován.

Dalším významným místem na Fóru je chrám Konkord (Concord) postavený Furiem Camillou, dobyvatelem Galů, 367 let před Kristem na paměť dohody stvrzené na Monte Sacro mezi plebsem a patriarchy. Tento chrám je z historického hlediska pozoruhodný i tím, že zde v 60. letech před Kristem Cicero pronesl své filipiky (polemický a útočný projev) proti Catilinovi. Catilino se pokusil svrhnout republiku a právě konzervativní konzul Cicero byl jedním z hlavních důvodů jeho neúspěchu.

Naší poslední zastávkou v této části Fóra bude oblouk Septima Severa, jenž symbolizuje úpadek římského stavitelství a stejně tak i řekněme sociálních vazeb ve vyšší sféře Římské společnosti. Tento oblouk byl postaven na počest císaře Septima Severa a jeho dvou synů Caracalla a Geta. Nicméně Caracall nechal zabít svého bratra a později nechal odstranit i jeho jméno z oblouku. Naopak osud otce, jenž vládl Římu celých 18let (193-211) a skonal přirozeným způsobem, je v tomto směru na podmínky panující ve 3.století po Kristu dosti neobvyklým příkladem poměrů v Římě toho času.

Tím jsme ukončili prohlídku Fóra a dále se přesuneme na Palatin, nebo-li kopec sousedící přímo s forem, jež byl centrem Říma v období králů a později během imperiálního období Římské Říše.

 

Text: Filip Štrobich

Foto: Filip Štrobich, Jan Lidmaňský a Jan TichovskýDiskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

Řím - úvod
Publikováno: 4.8.2009
Dnes vám přinášíme první díl seriálu o Římě. Toto poutavé čtení pro vás připravil Filip Štrobich. Spolu s autorem se na tvorbě fotografií k tomuto článku podíleli též Jan Tichovský a Jan Lidmaňský. Jednotlivé díly seriálu budou vycházet každé úterý.

Řím VIII. - Fontana di Trevi
Publikováno: 17.11.2009
Nyní se vydáme za, svým způsobem, dalším gigantickým dílem italské architektury. Jestliže na minulé zastávce bylo hlavní „atrakcí“ schodiště, nikoliv však ledajaké, ale rovnou největší svého druhu a s kaskádovými zahradami v Evropě, nyní navštívíme obdobně velkolepou fontánu, rovněž jeden ze symbolů Říma, která je ohromující nejen svou velikostí, ale i samotným vzhledem.

Řím VII. - Piazza di Spagna
Publikováno: 22.10.2009
Opustili jsme sídlo rodiny Medici a po Plaza della Trinita dei Monti zamířili až ke kostelu Trinitá dei Monti se dvěma kopulemi (věžemi). Tento barokní kostel je především znám pro podobu, jež se naskytne návštěvníkovi, který stojí na náměstí za zábradlím ohraničujícím egyptský obelisk.

Řím IV. - Palatinum a zbytek Fora
Publikováno: 17.9.2009
Jak už bylo řečeno na konci minulého dílu, Forum Romanum jsme již opustili a nyní se posuneme o několik desítek metrů směrem k Palatinu. Palatinum je další historický římský kopec a jako jediný ze sedmi je umístěn nejblíže centru. O jeho funkci, či lépe řečeno historické roli, do značné míry napovídá už samotný název, který je odvozen od slova palác tedy Palazzo.

Řím III. - Fórum Románum 1.část
Publikováno: 1.9.2009
Opustili jsme Colosseum a nyní míříme po Via di S. Gregorio k Arco di Constantino, tedy jak již víme ke Konstantinově oblouku. Tento oblouk byl zbudován Senátem na paměť vítězství nad Marxentiem v Ponte Milvio roku 312 našeho letopočtu. Oblouk byl zkonstruován z jednotlivých části oblouku Trajána, Marca Aurelia a jiných monumentů.

Itálie, Řím: Nápady a inspirace na eurovíkend ve městě plném (proti)kladů
Publikováno: 26.10.2015
Máte na starém kontinentě svou oblíbenou zemi nebo turistickou oblast? Pro nás je to jednoznačně Řím! Ptáte se proč? Tak to je otázka, na kterou stručně odpovědět nedokážeme. Opravdu dobrých důvodů bychom asi dokázali vyjmenovat desítky.

Řím II.- Colosseo 2. část
Publikováno: 25.8.2009
Název Colosseum, pod kterým je v současnosti stavba známa, však tento název vždy nenesla. Původní název Flavian Amphitehater později zlidověl na Colosseum, jež odráželo jak jeho velikost, tak umístnění nedaleko Colossu císaře Nera.

Řím II. - Colosseo
Publikováno: 18.8.2009
Naší cestu po Římě jsme minule zakončili na Plazza del Colosseo, jen několik metrů od stanice B, která je označena modrou barvou. Nicméně stanice není zde naším hlavním cílem. Na nevelkém prostranství tohoto náměstí se rozprostírá několik zatravněných ploch, které především během turistické sezóny okupují spolu s turisty prodejci suvenýrů a nutno říci, bohužel i kapsáři.

Řím I. -  část 1.
Publikováno: 11.8.2009
V první části se blíže seznámíme s Kapitolem, památníkem Viktora Emanuela II. a Forem Romanum. Jde o jedny z nejvýznamnějších památek v celém Římě, které se rozprostírají na poměrné velké ploše, což je způsobeno především rozsáhlostí Římského fóra (Forum Romanum), a přesto však se nalézají v těsné blízkosti.


Souvisejicí fotogalerie

Itálie: Starověká kráska – Řím
Pojďte se s námi podívat do srdce Itálie a vychutnejte si všechny známé stavby. Nezapomenutelná a...


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Ahoj léto

1. 7. – 31. 8. 2022
1. cena:
Roční elektronické předplatné časopisu Krásy Slovenska
2. cena:
Dárková kazeta s produkty Vincentka
3. cena:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe
1. cena redakce:
Kolekce knih z edice Výlety s dětmi od vydavatelství Dajama
2. cena redakce:
Fotokniha a turistická mapa od vydavatelství CBS
3. cena redakce:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

17.8.2022
V Bardějovských lázních můžete v průběhu neděle 21.srpna 2022 vzdát hold císařovně Alžbětě – zvané Sisi, která se zde léčila prostřednictvím akce Alžbětinský den.  
16.8.2022
Nenechte si ujít dvě zajímavé akce, které vám přinesou to nejnovější i nejzajímavější z oblasti zemědělství, potravinářství a ze světa minerálů, hornin nebo zkamenělin. Navíc chybět nebude i množství doprovodných akcí.
13.8.2022
Evropská letiště jsou tuto dovolenkovou sezónu nevídaně vyťížená! Nápor, který zažívají je způsobený rekordní poptávkou cestujících, nedostatkem personálu a rušením letů ze strany aerolínií.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE 

 

(včetně výskytu koronavirus COVID-19 i válečného konfliktu na Ukrajině).

.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:čtvrtek 18. 8. 2022
svátek:Helena
dnes:
čtvrtek 18.8.
22 °C
zítra:
pátek 19.8.
20 °C

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X