www.infoglobe.cz » Turecko: karavanou po Hedvábné stezce

Turecko: karavanou po Hedvábné stezce

Publikováno: 29.12.2012
Slyšeli jste už o Hedvábné stezce? Víte jak je dlouhá? A kudy vedla? Přidáme se k jedné karavaně a uvidíme… Neprojedeme stezku od začátku z Číny, protože to bychom měli na konec do Istanbulu 9 000 km a kromě Marco Pola ji mnoho lidí neprocházelo celou. Většina obchodníků putovala na některém úseku od bazaru po bazar, kde zboží nakoupili a poté prodali.

Kappadokie Údolí Lásky

My nasedneme před Kappadokyí. Zajdeme za vedoucím karavany a dovolíme se, zda nás vezme pod svou ochranu. Zaplatíme požadovanou částku a vydáme se na cestu. Večer doputujeme do jednoho z karavansarajů, tj. karavanových paláců, takových předchůdců hotelů. Postavili je na této trase Seldžukové, aby podpořili obchod a ochránili obchodníky. Ubytování je prostorné, hradby paláce jen tak někdo „nezteče“, jak se odborně říká, takže se cítíme bezpečně nejen my, ale všichni členové karavany. Dobře je postaráno o nás i o naše zvířata koně, velbloudy a mezky. Zůstáváme dva dny, abychom si vydechli a nabrali sílu na další den. Za den urazíme 30 km. A nastal další den, čeká nás přechod přes Kappadokyi, zemi krásných koní. Vidíme sopky, které tvořily tuto bizardní krajinu. Jsme uchváceni. Rozhodneme se zde zůstat alespoň dva týdny. Loučíme se s vedoucím karavany a ztrácíme se v labyrintu podivuhodných skalních útvarů. Procházíme Růžové údolí a oblast kolem Goreme. Obdivujeme nádheru klášterů vymalovaných lidovým uměním a od 10. stol. n. l. mnohé byly vymalovány  nadanými mistry malíři.

ČavusinČavusinSimeonovo údolí

Ocitneme se v Simeonově údolí, kde žil tento starý asketa, který nevycházel ven a neustále se modlil k bohu. A potom přes kopec přejdeme do Čavušinu, vesničky z Tufu, obývané až do r. 1950, dokud se polovina obydlené skály neodtrhla. Kdo by zde přebýval i nadále, mohl by za to zaplatit životem.

Celá oblast Kappadokye byla vyhledávaným místem různých civilizací. Významně se zde projevili Chetité, kteří si začali budovat i obří podzemní města. Asyřané si pronajímali od Chetitů obchodní místa, neboť tudy vedla královská cesta - prababička Hedvábné stezky. Dále byla tato oblast součástí říše Frýgů s hlavním městem Gordion, kde vládl král Midos s oslíma ušima, později Pergamonské království, Římská říše, Byzantská říše, říše Seldžuků a Osmanů. Za Římské říše zde našli útočiště pronásledovaní křesťané a za Seldžuků zde pobývali následovníci Mevlany - dervišové. Hlavním městem Seldžuků bylo město Konya, kam byla také rodina Mevlany pozvána sultánem Alaattinem Keykubátem, aby zde přednášela na univerzitě. V rodném Afgánistánu je nečekalo nic dobrého, hrozil jim nájezd nemilosrdných Mongolů, proto otec Mevlany nabídku přijal a malý chlapec Mevlana vnímal a nasával atmosféru učenců kolem sebe, směsici filosofií a náboženství z východu, naslouchal potulným mnichům, a sám šířil filosofii tolerance, rovnoprávnosti mužů a žen, svobodu a lásku k bližnímu.

Tři krásky

Dnes je nezbytnou součástí návštěvy Kappadokye let balonem, což je zážitek, na  který nikdy nezapomenete! Vzlétá se brzy ráno, uvidíte východ slunce a červánky zbarvující tuf všude kolem vás, což naplňuje pocitem krásy a štěstí, že to můžete zažít.

Po Kappadokyi se Hedvábná stezka dělí na sever do Ankary a Istanbulu, na západ do Efesu a na jih do Konyi a Antalye. My se rozhodneme tentokrát pro cestu na sever.

Ankara je moderní 6,5 milionové město na náhorní plošině, ale bývala jednou z oblíbených zastávek Hedvábné stezky. Dnes stojí za vidění nádherná hra světel ve vodotrysku v centrálním parku doprovázených romantickou, zádumčivou, rozvernou i tragickou tureckou hudbou. V Ankaře je také Mauzoleum pro prvního prezidenta Turecké republiky Mustafa Kemala Atatürka. Celé Mauzoleum je z mramoru, vstupní cesta je lemována lvy podobnými lvům objevených v Boazkentu, bývalém hlavním městě Chetitské říše Chatuttaš. Strop Mauzolea je vykládán zlatem a půda, ve které je prezident pohřben, byla dovezena ze všech 81 provincií Turecka jako výraz vděčnosti tomuto velkému vůdci.

UčhisarÚdolí velbloudaBospor

A to nejkrásnější nakonec je Muzeum anatolských civilizací, kde objevíte originály těch nejkrásnějších archeologických nálezů z Chetitské říše, ale také část pokladu Troyi, bohyni matku Kybele připomínající Věstonickou Venuši. Symbol Chetitské říše Eti, znázorňující vesmír a planety, krásné sluneční hodiny a nádherně vypracovaného jelena, starého 5000 let.

A to už k nám míří karavana směřující do Cařihradu. Vedoucí karavany nás přijímá pod svou ochranu a za dva týdny trmácení dorazíme do vysněného, kouzelného, lákavého, vzrušujícího a inspirujícího, neúnavně rostoucího, nedobytného a pyšného města Istanbulu neboli Cařihradu neboli Konstantinopole neboli Byzance…

Města na dvou kontinentech spojeného dvěma obrovskými závěsnými mosty. Nenecháme si ujít plavbu po Bosporu, který Istanbul rozděluje. Úžina Bospor je dlouhá 31 km a spojuje Černé moře s Marmarským. A jelikož je každé moře jinak slané a ještě navíc je Černé  moře o 20 cm výše než Marmarské, dochází zde k velkému vlnobití a proudům, ve kterých mohou lehkovážní plavci lehce utonout.

Istanbul Hipodrom

Plujeme kolem honosného paláce sultána Mehmeda Fatiha, který roku 1453 Istanbul konečně dobyl. Před námi se zjevuje romantické zákoutí Zlatého rohu s majestátní mešitou sultána Sulejmana Nádherného - Galatská věž, odkud vzlétl první Turek Hezarfen Ahmed Celebi v 17. stol. a poté byl vyhoštěn ze země. Sultán ho nejdříve velmi obdivoval, ale také se velmi obával, že tímto činem bude oslabena jeho autorita a tomuto letci připsány nadpřirozené schopnosti. Proto byl poslán do exilu, kde zemřel steskem po své domovině.

A už vidíme další nádherný komplex Topkapi Palác, kam sultáni shromáždili všechny své nádherné poklady, jako je 86karátový Diamant nebo Topkapská dýka. Věnujeme vzpomínku ženám z harému, které se rozhodl šílený sultán Ibrahim Deli utopit v Bosporu, protože si jednoho dne pomyslel, že jsou mu všechny nevěrné. Jen jediné se podařilo vyplavat. Měla štěstí v neštěstí, vylovila ji francouzská loď a zavezla do Paříže.

A nakonec to NEJ z města, tj. návštěva krásky Hagia Sofia. Odměnou za dlouhé čekání mezi chtivými návštěvníky, je vznešený pocit, který do nás pronikne po překročení prahu. S hlavou vzhůru obdivujeme nádheru stavby, nebeskou atmosféru obrovské, vysoké kopule, jakoby božské nebeské klenby. Stavbu měli na starost dva architekti: Anthemisios z Thrales a Isidorius z Milétu. Není divu, že i císař Justinián, který nechal chrám vybudovat, nadšeně zvolal: „Šalamoune, překonal jsem tě!“

 

Text/foto: Sylvie HalouzkováDiskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

Palác Topkapi
Publikováno: 18.10.2008
Palác Topkapi, oficiálně nazýván Palác s dělovou bránou, byl kdysi živým nervem osmanské říše. Byl oficiální rezidencí osmanských sultánů a centrem vlády nad celou říší v letech 1465 až 1853. Stojí na místě řeckého města Byzance, které se později jmenovalo Konstantinopol (Cařihrad) a nakonec Istanbul.

Turecko: Bodrum neboli Halikarnas II.
Publikováno: 7.9.2014
Právě míjím obchůdek se zmrzlinou, která se vyrábí přímo v Bodrumu. Nemůžu nechat toto místo bez povšimnutí a dávám si "do nosu" višňovou, melounovou a mandarinkovou zmrzlinku, tedy po turecky dondurmu. A pokračuju mírným stoupáním do méně okázalé obytné části Bodrumu až po bílou nízkou zeď, která ohraničuje slavné Mauzoleum v Halikarnasu.

Turecko: Bodrum neboli Halikarnas III.
Publikováno: 15.9.2014
Od divadla znova stopuji dolmuš a mířím směr Gumbet, což je hned další zátoka za městěm Bodrum. Jedu se podívat na Myndskou bránu, ze které vedla cesta do města Myndos. Tato brána byla velmi dobře strategicky postavená.

Turecko: Kappadokie – země krásných koní I.
Publikováno: 27.10.2014
Rozhodla jsem se, že ještě musím zajet do Kappadokie – země krásných koní, jak ji nazvali Chetité. Koupila jsem si lístek na autobus a mířím z Bodrumu do Antalye, kde přespím. Další den pojedu přes město Konya, kde navštívím karavansaraj (orientální hostinec u hlavních silnic, kde se občerstvovali účastníci karavan i jejich zvířata, pozn. red.) a muzeum Mevlany.

Turecko: Kappadokie – země krásných koní II.
Publikováno: 3.11.2014
Právě vjíždíme do města Konya, které bylo hlavním městem Seldžucké říše. Vystupuji na autobusovém nádraží, vyzvedávám si mapku města a mířím k věžičce, která mi ukazuje cestu k muzeu Mevlany. Město se rozkládá na náhorní plošině a ze všech stran ho obklopují hory.

Turecko: Kappadokie – země krásných koní III.
Publikováno: 10.11.2014
Střední Anatolii křižuje mnoho cest. Mezi nejznámější patří Hedvábná stezka. Aby zde Seldžukové podpořili rozvoj obchodu, vystavěli na ochranu a pro pohodlí putujících kupců zájezdní hostince neboli karavansaraye.

Turecko: Kappadokie – země krásných koní IV.
Publikováno: 17.11.2014
Po mnoho staletí byla Anatolie centrem křesťanství a zdá se, že tomu bylo tak hlavně zásluhou apoštola Pavla a jeho misionářským výpravám. Jeho působnost se zde datuje od r. 41 po Kristu. V Kappadokii se rozšířilo křesťanství i díky tomu, že zde našlo úrodnou půdu již v prvním století.

Turecko: Kappadokie – země krásných koní V.
Publikováno: 24.11.2014
Moje cesta nyní směřuje přes turnikety do areálu muzea a dále do kostela sv. Barbary, kde se proti vůli svého otce stala křesťankou. Ten ji proto nejdříve uvěznil a nakonec zabil. Za to do něj podle legendy udeřil blesk.

Turecko: Kappadokie – země krásných koní VI.
Publikováno: 1.12.2014
Konečně došlo na to, že jsem uskutečnila let balonem nad Kappadokií. Podle mne je to to nejkrásnější místo, kde by ho mohl člověk absolvovat. Byli jsme na místě určení v 5.15 ráno za svítání a balonů se tu připravovalo přes padesát!

Turecko: Afrodisias - město zasvěcené bohyni
Publikováno: 13.4.2015
Antické město Afrodisias patří mezi nejhezčí místa Turecka, ale přesto je turisty málo navštěvované. Řekla jsem si, že ho musím vidět...

Turecko: Pamukkale a Laodikeia
Publikováno: 20.4.2015
Dnes přejíždím z historického města Afrodisias do malé vesničky Pamukkale, která je turisty velmi navštěvovaná.

Turecko: Bodrum neboli Halikarnas I.
Publikováno: 31.8.2014
Právě jsme přistáli. Zhluboka se nadechnu. Hurá, už jsme konečně tady na letišti v Bodrumu. Nasedáme na autobus a po 40 minutách sjíždíme z kopce dolů do města Bodrum. Vzduch slaně voní dálkami, barvy se předhánějí v odstínech a azurový horizont plynně přechází v oblohu.

Turecko: Istanbul - dobrodružná dovolená V.
Publikováno: 24.8.2014
Plujeme kolem mešity Ortakoy, kterou postavil sultán Abdulmecid v roce 1853. Stavbu realizoval opět jeho architekt Nikogos Balyanovi. Je vystavena v barokním stylu a leží v evropské části Bosporu. Právě proplouváme pod slavným Bosporským mostem. Ten byl postaven roku 1973 k padesátému výročí založení Turecké republiky.

Hagia Sofia
Publikováno: 26.10.2009
Hagia Sofia, chrám svaté moudrosti, kdysi neposvátnější stavba hlavního města Byzantské říše Konstantinopole (Istanbulu), omračuje hlavně svým vysokým a širokým vnitřním prostorem a světelnými efekty, které dělají dojem, že kupole se vznáší ve vzduchu.

Turecko: lákavá země Orientu
Publikováno: 1.12.2012
Daleký, lákavý, kořeněný Orient. Jen zavřít oči a vyroste znovu před očima… Přestaňte myslet na všední den a ponořte se se mnou do kouzelné atmosféry pohádek tisíce a jedné noci, země zahnutých šavlí, obráceného půlměsíce a výbojných sultánů. Je tomu už dávno, kdy byl Turek postrachem Evropy, a přesto lidi stále fascinuje krásná země Turecka.

Turecko: z parku Köprülü až po Efes
Publikováno: 15.12.2012
Opusťtme šedivou průměrnost všedních dnů a vznesme se na létajícím koberci do Národního parku Köprülü, kde také jednu noc přenocujeme v pohodovém kempu u řeky a zamíříme vzhůru k pramenům řeky Kopručay. Poté se vydáme přes Antalyi a Pamukale až do Dresu.

Turecko: autem od Priéné až po Myndos
Publikováno: 22.12.2012
Další pěkný den, a tak plánuji cestu za méně vyhledávanými krásami v Turecku. Navštivte se mnou místa jako jsou Priéné nebo polozatopené město Myndos.

Turecko: Bájná Troja
Publikováno: 16.2.2013
Město Troja leží v Turecku, konkrétně v části západní Malá Asie. Podle bájí měli Troju na břehu řeky Skamandros založit Achájové. Před vstupem do města, na parkovišti, kde se rozhodně nemusíte bát, že nebudete mít kam postavit auto, si u pokladny můžete zakoupit vstupenku, která je při vstupu do města nutná.

Turecko, İzmir: dědictví multikulturalismu
Publikováno: 12.7.2013
Izmir (znám také jako Smyrna) je osídlen již pět a půl milénia. Město leží v oblasti Malé Asie, v zátoce, která ústí do Středozemního moře. Jeho poloha znamenala, že město zažilo nadvládu mnoha civilizací a říší. Poslední z nich, Osmanská říše, dobyla Izmir roku 1389, kdy ještě patřil upadající Byzantské říši.

Turecko: Istanbul - dobrodružná dovolená I.
Publikováno: 27.7.2014
Právě sedím na lavičce na nádraží a netrpělivě čekám, až se náš bus rozjede směrem na Istanbul. Konečně ho uvidím na vlastní oči! Toto úchvatné město láká každého cestovatele toužícího zažít báječné dobrodružství!

Turecko: Istanbul - dobrodružná dovolená II.
Publikováno: 3.8.2014
Jsme na koňském trhu. Máte-li fantazii můžete ještě zaslechnout dusot koňských kopyt. Právě tady stával slavný hipodrom neboli závodiště koňských čtyřspřeží, kde probíhaly každý rok závody za účasti císaře. Fandily zde dvě strany, tj. zelení – zástupci běžných občanů a modří – zástupci šlechty a významných osob města.

Turecko: Istanbul - dobrodružná dovolená III.
Publikováno: 10.8.2014
To se nám krásně spalo s tolika zážitky za předešlý den.Teď nás čeká báječná turecká snídaně, tj. bílý sýr, rajčata, okurky, olivy, chleba… K tomu černý čaj, řádně oslazený. A můžeme se vydat jako bychom byli osobně pozvaní sultánem k audienci v jeho paláci Topkapi.

Turecko: Istanbul - dobrodružná dovolená IV.
Publikováno: 17.8.2014
Právě míříme přímo z kopce dolů do přístavu. Nasedneme na loď a vybereme si lavičku na horní palubě. Za chvilku vyplouváme. Název Bosporus znamená Kraví brod. Podle legendy ve starověkém Řecku zde žila krásná kněžka Io.

Turecko, Efes – antický skvost
Publikováno: 18.10.2015
Efes je nejzachovalejší antické město v Turecku a právem patří mezi nejnavštěvovanější památky. Toto místo bylo známé již ve 2. tisíciletí př. n. l. a v době svého rozkvětu zde žilo až 250 tisíc obyvatel. V současnosti sem každoročně přijíždí obdivovat pozůstatky úchvatných staveb tisíce turistů. A dnes se spolu s námi projdete po mramorovém dláždění celým městečkem.


Souvisejicí fotogalerie

Turecko - krásy země
Tato turisty oblíbená destinace leží na dvou světadílech, a to v Evropě a Asii. Turecko má velmi ...

Turecko: Pamukkale, Hierapolis
Pamukkale je oblast s termálními prameny, která je součástí Hierapolisu. Prameny vyvěrají se...

Turecko: Istanbul - výletní místa
Evropská část Istanbulu je jedno velké obchodní středisko. Asijská část slouží spíše jako obytná ...

Turecko: Kappadokie - krajina pohádkových komínů
Kapadocie (Cappadocia), toto unikátní místo na Zemi se nachází na území Turecka, konkrétně ve výc...


Souvisejicí videa

Turecko: Život v ulicích Istanbulu
Největší turecká metropole tepe každý den, každou minutu. V centrální části se dokonce zdá, že ne...

Turecko: Istanbul - kosmopolitní brána Orientu
Největší turecké město, ve kterém žijí desítky milionů lidí různých národností a kultur je spojni...


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Můj mazlíček

1. 9. – 31. 10. 2020
1. cena:
2. cena:
Cena redakce:
Voucher pro 2 osoby na 1 noc v pohádkovém hotelu Zámek Berchtold*** + 2 vstupenky na veletrh Stříbrné vánoční dny

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

21.9.2020
Mezinárodní den architektury nabídne na tři stovky akcí v různých městech v Čechách a také na Slovensku. V týdnu od 1. do 7. října vás zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná. Hlavní téma letošního ročníku je UDRŽITELNOST a podtéma Sociální aspekt.
18.9.2020
Během víkendu 26. a 27. září se uskuteční akce, kterou děti doslova milují – Drakiáda na zámku Schloss Hof.

16.9.2020
V osadě Magurka (Partizánska Ľupča) se vracejí ke svým dávným kořenům. Začátkem října se bude v nejvýše položené osadě na Slovensku rýžovat zlato. Zároveň se slavnostně otevře důlní naučná stezka, která popisuje bohatou historii této lokality. Připraven je i pestrý doprovodný program.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – NEPÁL:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:pondělí 21. 9. 2020
svátek:Matouš
dnes:
pondělí 21.9.
23 °C
zítra:
úterý 22.9.
25 °C