www.infoglobe.cz » Historie

Historie

     Rakousko, ležící ve střední Evropě, bylo po pádu římské říše obsazeno z jedné strany Bavory a z druhé Slovany a Avary. Hranice, které v podstatě vymezily Rakousko tak, jak ho známe dnes, byly ustanoveny po vítězství Otta Velikého nad Maďary v bitvě u Lechfeldu roku 955 a jméno Rakousko se poprvé objevilo v roce 966 jako Ostarrichi. Ve 13. století se k moci dostali Habsburkové a postupně si přisvojili rakouské provincie, které ustanovili jakožto své dědičné země. Ve třicetileté válce hrálo Rakousko významnou roli, protože bylo v podstatě centrem Habsburské moci a Habsburkové byli mocnou oporou katolíků. Dokázali potlačit české stavovské povstání. Vestfálský mír znamenal pro Habsburky ztrátu vlivu v Německu, přesto posílili svůj vliv ve svých dědičných zemích. Leopold I. svým přístupem položil základy absolutismu. V zahraniční politice se jako největší problém ukázaly neukojitelné mocenské ambice Turecka, které vyvrcholily obléháním Vídně roku 1683, avšak díky zásahu polského krále Jana III. bylo neúspěšné. Na druhé straně úspěchy Evžena Savojského na konci 17. století znamenaly, že Rakousko ovládlo prakticky celé Uhry a Sedmihradsko. Na počátku 18. století, ve válkách o dědictví španělské, Habsburkové získali Milán, Neapol, Sardinii, jež roku 1720 vyměnili za Sicílii a Španělské Nizozemí. Rakousko se v té době začalo potýkat s vysokým státním dluhem a špatnou státní správou.

     S nástupem Marie Terezie (1740) na trůn začínají války o dědictví rakouské, které po osmi letech snažení přinesly akorát citelnější ztrátu území a ekonomické potíže. To vedlo, že státní správa byla reformována a výrazněji centralizována, takže se omezila moc aristokracie a zemských stavů. Pro české země, které byly součástí Rakouska, to znamenalo germanizaci. V oblasti zahraniční politiky byla významná rakouská účast na dělení Polska (1772, 1793, 1795), kterého se zúčastnilo spíše z pragmatických důvodů, tj. aby zamezilo přílišnému nárůstu moci Pruska a Ruska.

     Po tom, co ve Francii uchopil moc Napoleon, se Rakousko ve své zahraniční politice začalo orientovat právě tímto směrem. František II. reagoval na Napoleonovo jmenování se císařem tím, že se také roku 1804 prohlásil císařem. Habsburkové vedli s Francií mnoho válek, v podstatě skončily až s Napoleonovým pádem. Většina jich byla neúspěšná a monarchii jedině velice vysilovaly.

     Vlivem revoluce ve Francii roku 1848 vypuklo v Budapešti téhož roku povstání, které se rozšířilo i do Vídně. Jeho vlivem vznikla dubnová ústava, byla zrušena cenzura, Metternich musel odstoupit. Díky dalšímu povstání bylo garantováno všeobecné a tajné volební právo, byla zrušena dubnová ústava. Následovalo ještě jedno povstání, kvůli kterému musel vládnoucí Ferdinand V. abdikovat.

      Za jeho nástupce, Františka Josefa I., se Rakousko dostalo do významného období svých dějin. Došlo k zrušení cechovních omezení, což umožnilo rozvoj průmyslu a v roce 1856 vznikla první banka Creditanstalt. Roku 1855 vstoupila v platnost další reforma, kterou vlastně pociťujeme dodnes, a totiž rozdělení země na jednotlivá správní území. Nejnižší správní jednotkou se stala obec, nad ní byl okres a nad ním kraj. Bylo zreformováno i školství, daňový systém a soudnictví. V tomto období se zhoršily Rakouské vztahy s Pruskem a Rakousko rovněž ztrácelo svoji důležitou pozici v rámci Německého spolku. Ovšem roku 1879 uzavřelo důležitou dohodu, už jako Rakousko-Uhersko po vyrovnání 1867, s Pruskem, která vešla do dějin jako Dvojspolek a posléze, po připojení Itálie jako Trojspolek.

      První světová válka znamenala pro Rakousko-Uhersko obrovskou porážku. Monarchie se rozpadla a samotné Rakousko se stalo jedním z nejméně stabilních států nové Evropy. Roku 1938 Rakousko připojil ke své Třetí říši Hitler a protože se k němu přidalo dobrovolně, bylo po válce považováno za poražený stát. Po válce Rakousko směřovalo svojí politikou mezi kapitalistické země a postupně dosáhlo ekonomické stability. V referendu z 12. června 1994 se rozhodlo přistoupit k EU, což bylo naplněno 1. ledna 1995.

 

Foto: Wikipedia.org

zpět


Lokace:

Rakousko
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Fotosoutěž:

Česká krajina

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

27.5.2020
Nejstarší kalendář sice vznikl v Egyptě již ve 4. tisíciletí před Kristem, ale jeho dennodenní využívání se zachovalo dodnes. Kromě jmen a různých svátků si prostřednictvím kalendáře připomínáme všelijaké mezinárodní dny. A právě přehled těch (dle nás) nejzajímavějších vám přinášíme v následujících řádcích.
25.5.2020
Do 9. ročníku udílení cen o nejoblíbenější hotel roku Czech Hotel Awards 2020 se zapojilo více než 1200 hotelů. Posláním organizátorů je vytvoření zodpovědné platformy, která propojuje, oceňuje a podporuje všechny hoteliéry přistupující ke svému podnikání s otevřenou myslí a láskyplným srdcem. Tato vize nabývá zejména v současném dění na významu.
22.5.2020
Všichni milovníci muzeí se mohou těšit na postupné otevírání. Návštěvníky čekají mnohé výstavy, tematické prohlídky i stálé expozice.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce - VENEZUELA a PARAGUAY:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:středa 27. 5. 2020
svátek:
dnes:
středa 27.5.
19 °C
zítra:
čtvrtek 28.5.
14 °C