řeka Morava - Česká republika

Pramen:
Pramení v Olomouckém kraji, pod vrcholem Králického Sněžníku ve výšce 1 380 m n. m.
Délka toku:
329 km

Základní informace o řece

Říční úseky

Kilometráž

Lokality
Služby

Články

Fotogalerie

Videogalerie
Diskuze

Vodní stavy


Kilometráž

352,0Chata Vilemínka (870 m n. m.) výjmečně odtud 5 prohlédnout předem !! úzké, nepřehledné, obtížné přistávání
351,032c + 1km 44 Kopřivák
347,532c 4 Kamenitý p.
347,011 v 1.8 !! 32s +500 m regulované koryto !!
346,0232c na 500 m
345,411 v 2.0 !! předem vybrat místo k přistání !! + 100 m 11 kam. stp v 1.5 !! 5
344,032s 11 v 1.5 !! Dolní Morava vp, Velká Morava vl, konec obce, 37 (620 m n. m.) několik 11 stp !!
343,432s + 200 m 4 Mlýnský p. místy regulované koryto !!
342,611 v 0.9 N vp !!
342,021 Bunkr u potoka vl + 600 m 32ž 7 Červený p. 2km vp několik 11 stp !!
339,711 N vp !! + 500 m 32s
338,432s Horní Hedeč vp 43 Zlatý potok 1 km vp 37 + 800 m 32s
336,911 st !! + 50 m 4 Malá Morava
336,732s Malá Morava 1 km vl, 11 stp !!, stupňů je až k soutoku s Krupou měkolik, převážně 537 (500 mn. m.)
336,232ž nízký !! 7 Podlesí 200 m vp + 50 m !! Trámový v 2.0
335,632c Polesí 2 km vp
334,132ž + 400 m 32ž 11 stp !!
332,432c + 100 m 11 v 1.2 !! v nepřehledném místě !! + 100 m 32c
332,132s +200 m 32s Vlaské vp 15
331,332s 7 Vlaské 100 m vp + 300 m 32p
329,832ž + 10 m 141114 v 2.6 47 !! N vl 7 Hanušovice zast. 100 m vl, 4 Krupá, vyjet proti proudu krupé a přejet na její levý břeh !! pozor na VV !! jez není do poslední chvíle vidět, pod jezem peřej ww II + 28
328,532s
328,032ž + 10 m dvojtý dřevěný stp 5 + 20 m 32s Hanušovice vp vl 4330249332936 vp 37 (400 m n. m.)
327,84 Branná 2837 (395 m n. m.) + 100 m40 u hřiště vl
327,632p 7 Hanušovice 400 m vp
326,832s + 100 m 32ž
326,432s + 100 m 32 potrubí
326,011 stp 5 !! + 100 m ostrov, lépe 5 vl
325,811 stp + 200 m 11 stp 5 32 potrubí
325,332c + 200 m peřej v úzkém místě, + 500 m peřej nepřehledné úzké místo !!
322,832c Dvůr Raškov vp 15 vp 18 Nový Hrad 1 km vl
322,611 nízký stp 5 40 areál Podhradí vp + 100 m kam. práh 5
321,7Raškov vp + 700 m 32s Bohdíkov 100 m vl + 1 km 32ž
320,5141114 v 1.8 !! Bohdíkov vl 9332934 vl + 50 m 11 stp 5
319,532p + 700 m 32s Bohdíkov vl Komňátka vp 7 Komňátka 50 m vp
317,832c + 800 m přepad do odlehčovacího ramene vl, za VV !! Aloizov vl
317,01413 (14) v 1.9 47 N vp !! jez Aloizov, nebezpečný - podemleté jezové těleso se sifonem !! včas přistát a vždy přenést
316,432c11 stp 5
315,51413 v 1.5 N vp i vl !! 7 Ruda nad Moravou vp
315,232s Hrabenov vl ruda n. M. vp 24333629253421 vp 40 vl 28 + 200 m 32ž
314,540 RS Ruda n. M. koupaliště vp + 700 m 32c
313,332s 141314 poškozený !! v 0.4 N vp Bartoňov vl 7 Bartoňov 100 m vl 37 (320 m n. m.)
312,1141114 v 1.1 !! včas přistát, jez Olšany I, Olšany 1 km vp Klášterec vp
311,911 stp 5 + 300 m 32 potrubí
311,232s Olšany vp Klášterec 9 vp
311,01411 v 0.5 N vp jez Olšany II
310,811 kam. stp 5 N vp
310,032s Bohotín vl Klášterec vp 7 Bohutín 100 m vl
307,51114 v 3.2 dl N vl Chromeč za MV a SV málo vody v úseku 5 km
307,032s Bludov 2 km vl 2443933293625343821 3 km vl Chromeč 1 km vp 7 Budov-Lázně 300 m vl
305,632p + 20 m přepad z náhonu vl, 11 dvojitý dřevěný stp 5 !!
304,711 stp 5 + 600 m 32s Bludovský mlýn vp, Habermannova vila vl, Bludov 2 km vl
302,54 náhon z ř. km 307.5 32ž
301,532s Postřelmov vp 30249332936343821 vp 7 Postřelmov 300 m vp2837 (275 m n. m.)
301,04 Desná + 300 m 4 náhon z Desné od Sudkova
298,332s Nový Dvůr, Lesnice 1 km 93334 1 km vl Zábřeh 3 km vp
298,332s Nový Dvůr, Lesnice 1 km 93334 1 km vl Zábřeh 3 km vp
295,632s Leština vl 924332934 vl
295,440 TJ Sokol Leština - Fotbal. Hřiště vl 32ž (vlečka)
293,344 Moravská Sázava (264 m n. m.)
292,04 Vitošovský p., peřej !! + 1 km regulace řečiště, napřímení koryta a zkrácení řeky
288,01114 v 1.5 !! N vp pod jezem méně vody Lukavice vp
287,232s Lukavice vp 933 vp Bohuslavice 1 km vl 7 Lukavice 1 km vp
283,9141114 v 2.0 47 N vl, pod jezem často bez vody, za určitých podmínek přenést do náhonu, přenést elektrárnu a pokračovat náhonem až do řeky - prohlédnout předem !! vila Háj u náhonu u elektrárny vl 40 u vily po dohodě 24 ve vile
281,64 Náhon elektrárny
280,71411 v 1.6 Třeština !! poškozený jez, N vp + 50 m 11 stp, pod jezem často málo vody
279,0regulace koryta a zkrácení řečiště
276,832s Mohelnice 2 km vp 433024933362913438 3 km vp 7 Mohelnice 1.5 km vl začátek CHKO Litovelské pomoraví
275,64 Doubravka + 1 km ostrov lépe vp
273,032ž 15 vp + 20 m 1114 v 0.8 !! 37 vp Moravičany 500 m vp (246 m n. m.)
272,944 Třebůvka Moravičany 1 km vp
272,732s pod ním 141114 stp v 0.4 !!
271,6zbytky mostu
270,21114 v 2.5 - 3.8 vakový jez 47 ové mlýny, N vp Pod jezem často málo vody
268,01412 v 1.5 N vp !! prohlédnout propust, 40 vp Templ - Řimnice, Řimnice vp Chrám přátelství, obelisk vl
265,2beton. práh - brod 5 !! + 100 m 32s Most přes Moravu, Nové zámky 500 m vl Mladeč 1 km vp Mladečské jeskyně 21 1 km vp
262,113 v 2.9 - 3.3 N vp 47 !! pod jezem málo vody, lépe plout N vp o délce 1.7 km s s přenesením nízkého 32 a stavidla, kde je u loděnice 42 s 924
262,011 stp 5 + 150 m 11 stp 5
261,432ž 32s Litovel vp vl43302493334 vp vl 3629341 vp 7 Litovel 400 m vp nebo Litovel-Město 800 m vl
261,032s + 200 m 11 stp 5 + 300 m 44 náhon 32s
259,932 potrubí a 32p, začátek úseku se stromy v řečišti až k Hynkovu
257,832c
253,532s Střeň 2 km vl Lhota n. M. 1 k km vp + 50 m 32 potrubí a dále 40 za chatou vp + 200 m 32p
251,1141314 v 1.4 N vp - Mlýnský Náhon 5 v délce cca 18 km, Hynkov 600 m vp, průjezd úsekem Litovelského Pomoraví až k ř. km 243.1 zakázán, nutno jet náhonem
245,44 Benkovský p.
243,144 Cholinka (přepad od U tří mostů propojuje Moravu s Cholinkou)
242,632p
241,432s Chomutov vp vl 7 Štěpánov 3.5 km odsud možno pokračovat v plavbě na vlastní Moravě 37
240,311 stp 5
239,54 Oskava+ 600 m 44 Přepad náhonu střední Morava
238,111 stp 5 + 100 m 32 potrubí
237,44 Trusovický p.
237,132s Olomouc - Černovír + 400 m 11 stp 5
235,932p Olomouc Klášterní Hradisko vl vysoká navigace v průtahu městem
234,932s Olomouc vp vl + 200 m 32s Masarykova tř.
234,44 Bystřice + 400 m 32s
233,832ž + 100 m 32s Holická ul. 28 vl
233,61411 v 2.7 !! segmentový 47
233,14 soutok s mlýnským náhonem + 100 m 32s (Velkomoravská tř.)
232,332s Nové Sady 15
231,732ž 7 Olomouc Nové Sady 200 m vp
230,532s poslední v Olomouci
228,032s
226,3141114 v 1.8 47 dl N vl ( kanál Morávka + 100 m 4 Týnečka
225,732s Grygov 3 km vl 7 Blatec 2 km vp
224,332c Chorváty vp 92434 500 m vp
223,532c Čertoryje vp
221,332s Bolelouc vl 9 vl
221,1141114 v 3.7 47 N vp (stéká strouha)
220,132c Tučapy vp 24333438 vp
218,732s Dub nad Moravou 1 km vp 933 1 km vp
217,932c Nenakonice 1 km vp
216,532s Věrovany 1 km vp 933 1 km vp
212,932c Tovačov 1 km vp 2493329361352534 1 - 2 km vp
211,84 Kanál Morávka
211,432s Tavačov 2 km vp Troubky 2 km vl
210,64 Bečva, následuje NPR zástudánčí - zákaz táííboření až k ř. km 207.0
207,744 Blata + 200 m 32c
204,844 Valová
202,332c Kojetín vp
201,832s Kojetín 500 m vp 2493329363421 500 m vp
201,632ž 8 Kojetín 1 km vp
199,532c Bezměrov 1.5 km vp
197,544 Haná + 600 m 32c Miňůvský most 7 Postoupky 1 km vp
196,01411 v 4.5 47 dl N vp + 500 m Moštěnka
194,932s Kroměříž vp + 500 m 4 náhon a 32ž 4021 Podzámecká zahrada vp
193,632s Kroměříž vp vl 43302493329362513438 vp vl 8 Kroměříž 500 m vl
193,132s + 500 m 32ž
190,344 Kotojedka, déle regulované koryto, protipovodňové hráze
187,04 Rusava
183,8kamenný zához !! prohlédnout
183,532s Kvasice vp 24933292534 vp Tlumačov 1.5 km vl
179,6141114 v 3.0 47 + 100 m 32s Otrokovice vl Bělov vp + 100 m 4 Mojena
179,132p Otrokovice vl 43302493329363421 vl 8 Otrokovice 2.5 km vl
178,04 Dřevnice
176,332ž + 500 m 32s
175,332p Napajedla vl
173,732s Napajedla vl 3024929362534 vl 7 Napajedla 1 km vp
172,231 vl 39 Pohrbek 500 m vl
169,61114 v 5.6 47 vp odbočení Baťova kanálu - možno jím plout 32s Spytihněv vp 9 vp
163,84 Březice + 300 m Jarošov vl 24933 vl
159,932s Uherské Hradiště vl 433024933362913438 vl Staré město vp 433024333629 vp 7 Uherské Hradiště 700 m vl 8 Staré Město 2.5 km vp
159,644 Baťův kanál + 600 m 32ž
156,91412 v 1.5 PK vp 32p + 300 m 32s
154,84 Olšava + 600 m 32s Kostelany vp 934 vp
152,3Nedakonice 500 m vp 9 vp
150,41412 v 1.5 PK vl N vp 32p + 200 m 44 Dlouhá řeka
147,0odbočení odlehčovacího ramene vp - Nová Morava
146,332s Uherský ostroh vp vl 2433 vp vl 292534 vp 36 vl 39 1.5 km vl 7 Uherský ostroh 1.3 km vl
145,932p + 100 m 1411 v 1.0 PK vl
143,64 Svodnice
141,6odbočení vp Baťův kanál, půjčovna lodí, hvězdárny, 9 500 m vp na kanále
141,4141114 v 2.5 N vp
141,332s Veselí nad Moravou vl 43249332936253421 vl 7 Veselí n. M. 500 m vl
140,832s Veselí nad Moravou vl
139,632ž + 500 m 32c Zarazice Vnorovy vl 2493334 1 km vl 7 Vnorovy 1 km vl
138,532c Vnorovy 500 m vl
136,044 Baťův kanál, lanovka pro lodě, křížení kanálu s řekou
135,71411 v 3.5 + 200 m 44 Nová Morava
133,844 Syrovinka
133,432s Strážnice 3 km vl Bzenec Přívoz vp
128,74 Velička (166 m n. m.)
123,032ž + 300 m 32s Rohatec 1.5 km vp 28
122,04 Baťův kanál jako Radějovka, začátek Hraničního úseku se Slovenskem
115,21114 v 3.0 dl N vp Městské rameno 939 vp Hodonín vp
114,111 kamenný zához !! 32s Hodonín vp 92443303329361343821 vp Hodonín 2.4 km vp, Hraniční přechod se slovenskem
113,832ž železniční hraniční přechod
112,444 Městské rameno
107,3hájovna vp + 300 m 11 v 1.5 !! Moravská nová ves 7 km vp
99,011 v 1.5 !! vp Odbočení starého ramene do kyjovky, zkrácení toku (99 = 95)
92,0232 potrubí + 1.2 km 32ž Lanžhot 3 km vp
91,0staré rameno vl - zkrácení toku, úsek k brodskému je 7 km (91 = 84)
79,011 kamenný zához !! Brodské (SK) vl
78,032s 28 + 100 m 32s, hraniční přechod, Dále teče opuštěnou krajinou, úpravy toku, sypané kamenné záhozy !!
67,04 Myjava + 3 km 11 !! zkrácení toku
59,04 Dyje trojmezí Rakousko - slovensko - Česko
57,032 pontonový !! Moravský Ján vl
0,04 do Dunaje na ř. km 1 880.2 (136 m n. m.)

Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Řeky / Evropa / Česká republika

A - DE - HI - LM - PQ - TU - Z

Fotosoutěž:

Rodný můj kraj

31. 10. – 31. 12. 2020
1. cena:
Kniha z vydavatelství Dajama
2. cena:
Kniha z vydavatelství CBS
3. cena:
Darčekový balíček od portálu Infoglobe
1. cena redakce:
Pobyt pro 2 osoby na 3 dny se snídaní a wellness službami v Hotelu Jánošík**** Liptovský Mikuláš
2. cena redakce:
Dárková kazeta Vincentka
3. cena redakce:
Darčekový balíček od vydavatelství Tatrica

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

23.11.2020
Slovenský vysokohorský turistický spolek zveřejnil předběžný kalendář akcí na nadcházející rok 2021. Jeho aktuálnost však bude podmíněna epidemiologickou situací.
20.11.2020
Oslava divadel se letos uskutečni on-line! Nenechte si ujít skvělé umělce i úžasná představení v rámci akce Noc divadel, která se uskuteční v sobotu 21. listopadu.

18.11.2020
Žijeme v době, kdy je cestování hodně omezené, proto jsme se vám rozhodli sestavit redakční výběr cestovatelských podcastů. Alespoň na chvilku vás přenesou na blízká i vzdálená, záhadná i exotická místa.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – ÍRÁN:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:úterý 24. 11. 2020
svátek:Emílie
dnes:
úterý 24.11.
-1 °C
zítra:
středa 25.11.
0 °C