www.infoglobe.cz » Před prvním vyplutím

Před prvním vyplutím

Publikováno: 12.7.2007
Máme nebo nemáme chuť si to zkusit? Zkušenější kamarádi (i když byli na vodě vloni poprvé) nám v mnohém poradí. Rozhodli jsme se poprvé vyplout, ať již jsou důvody jakékoliv?

Pak bude nejlépe zamířit do půjčovny nebo možná ještě lépe renomované cestovní agentury, která nás pro první výlet na řece vybaví vším potřebným materiálem a dokonce průvodcem, který by nás měl poučit jak loď odnést, jak držet pádlo, jak do kanoe nebo kajaku nastoupit a poradit se stabilitou a prvními záběry. Půjčovny v některých případech tohle splnit nemusí. Jejich zájmem je nakonec půjčit plavidlo a předpokládají, že zákazník o pádlování alespoň něco ví. V lepším případě doporučí plovací vestu. Při první plavbě záleží na více skutečnostech, zda se nám bude jízda na kajaku či kanoi líbit. Na počasí, na stavu vody, na instruktorovi, na partě, která s námi jela a možná něčem dalším. Pokud se to totálně nepovede, prší a je zima, pětkrát se převrhneme a utopíme svačinu i s láhví rumu, ten plešatej chlap se nám stále pletl do jízdní dráhy – prostě propad, nemusíme na tuto aktivitu zanevřít hned na poprvé. Zkusme to podruhé, třeba s jinou partou či na jiné řece a v jiném období. Začínat s pádlováním v březnu v plavkách na rozvodněné Sázavě není to pravé!

Pokusme se alespoň zkratkovitě uvést základy techniky pádlování na kanoi a na kajaku. Popis jednotlivých prvků je jedna věc a jejich provedení druhá. Při troše šikovnosti to zvládneme, vždy je ale lepší, když nám kamarád opraví chyby, které zpočátku můžeme dělat. Ale sami poznáme, zda je to dobře nebo ne, protože špatné provedení záběru způsobí, že loď neudělá to, co jsme od ní očekávali.

Lépe napoví obrázky než dvě stránky popisu. Co je důležité pro zvládnutí pádlovací techniky je „pocit“ jistota na lodi. Spodní část těla od pasu dolů ovládá a zajišťuje stabilitu lodi, horní část využíváme maximálně pro vyrovnávání náklonů, hlavně však pro pohon lodi kupředu, respektive tam kam potřebujeme. Pro to, aby spodní část těla dobře ovládala stabilitu lodi je třeba být ve třech pevných bodech „srostlý“ s lodí. U kajaku to je místo sezení a opření stehen či kolen o opěrky v kajaku. U kanoe opět sezení a opora kolen, pokud klečíme v lodi a nohy máme pod sedačkou, pokud sedíme pak opíráme stehna či kolena o oba boky kanoe, je jedno, zda jedna noha je pokrčena a druhá natažena či obě nataženy. Pak můžeme loď bezpečně ovládat. Zkuste si to na klidné ,nepříliš hluboké vodě. Je dobré se naučit používat spodní a horní část těla nezávisle na sobě. Trup, který je venku z lodi ,držíme zpříma a pomocí boků a stehen určujeme stabilitu lodě a ovládáme ji v náklonech. Naopak, pokud vychýlíme při pádlování horní část těla, loď by měla zůstat v klidové poloze, nikoliv se naklonit. Tuto zkušenost si vyzkoušíme, když se budeme učit pádlovat. Druhou zkušeností, kterou je vhodné udělat klidně před začátkem pádlování (opět v bezpečném místě a lépe pod dohledem), je převržení. Někteří lidé se bojí, zejména s kajakem, převrhnout, protože mají obavu, že se zaklíní v lodi a nedostanou se ven. Převrhněte se s lodí a pádlem v ruce za horkého odpoledne na vodě, kde stačíte, není  tam žádný proud. Loď se musí obrátit dnem vzhůru, jinak se opravdu může noha zachytit pod sedačkou a budete se z lodi dostávat obtížně. Pak v klidu vypadněte z kanoe, u kajaku musíte udělat pod vodu něco jako kotoul a bez problémů se dostanete nad hladinu. Pokud je problémem „hlava pod vodou“, použijte skřipec na nos a ucpávky do uší. Pokud je to pouze psychická záležitost, odnaučte se ji. Naučte loď dopravit ke břehu. Nepřevracejte ji ihned dnem na vodu, nejprve z ní vylijte vodu a pak ji mírně zdvihněte a dejte do plovoucí polohy. Dobrou zkušeností je i plavání v oblečení, lépe s plovací vestou. Přece jen je to jiné než v plavkách na plovárně. Pak bez obav přejděte k začátkům pádlování.

Jízda vpřed na kanoi a na kajaku – záběry jsou vedeny podél boku lodi, aby loď jela nejrychleji kupředu a netočila se z jedné strany na druhou. Kajak řídíme záběry  na obou stranách lodi, na kanoi pomáhá řídit loď zadák, kormidelník, kotrčník, prostě ten co sedí vzadu.

 

Jakmile přijdeme pádlování na chuť, naučíme se základní záběry, jak řídit loď a chytí nás i ostatní zajímavosti kolem vody, můžeme uvažovat o vlastním vybavení. Jak se k němu dopracovat uvidíme dále, přece jen to chce rozebrat podrobněji. A najednou máme loď, pádla a za chvíli vše ostatní, co potřebujeme k plavbě. To ovšem nestačí k tomu, abychom bezpečně sjeli řeku, i když na první pohled anebo podle informací kamarádů na ní nemůže nastat problém.

Chybí nám zkušenost. Pokud se naučíme dobře řídit loď na rybníce, na řece je to jiné. Voda proudí, naráží na překážky a chová se jinak ,než když je v klidu. Nakonec pokud na rybníce začne foukat vítr, musíme se naučit jet ve vlnách, což vyžaduje další zručnost. Lépe je najíždět na vlny kolmo, ale loď se přece jen může přes špičku zalévat. Bez zalévání lodi to můžeme zvládnout při šikmém nájezdu  do vln, ale to již vyžaduje určitou zkušenost. Totéž pak na tekoucí vodě. Měli bychom zvládnout základy „čtení vody“. Pokud pak něco „nepřečteme“, raději zastavíme a prohlédneme si to zblízka. Konzultujeme to s kamarády. Pak se teprve rozhodneme, jak toto místo projet. Je to stejné ,jako když normálně něco nemůžeme přečíst nebo tomu nerozumíme (třeba v cizím jazyce – také se jdeme podívat nejprve do slovníku).

Zkusme si nastínit nejobvyklejší situace na řece.

Jak nasednout a nezvrhnout se? Díky plastovým lodí, které umožňují nasedat v podstatě na břehu a pak se došoupat do vody, toto umění téměř mizí. Ovšem ne každý touží spadnout s kajakem ze skály, v případě převržení zdvihnout eskymáckým obratem loď a odjet.  Pokud potřebujeme nasednout do lodi například z vysokého břehu nebo s laminátovou lodí na kamenech, je dobré naučit se využít oporu pádlem o břeh při nasedání. Pravidlo na proudící vodě – nasedat špičkou proti proudu – se také hodí, proč, to hned uvidíme.

 

 

Jak odrazit od břehu? Sedíme již v lodi a chceme vyjet na řeku. Pokud jsme špicí po proudu a řeka svižně teče, máme problémy se dostat do středu řeky. To proto, že u břehu je voda pomalejší než uprostřed – v proudnici -  a voda nás nechce od břehu pustit. Pokud jsou po pár metrech na břehu vrby či jiné stromoví, zůstaneme v něm v lepším případě viset, v tom horším nás voda zvrhne a vtlačí pod větve a pod stromy, což je velmi nebezpečné. Proto je výhodné (pokud není potok užší než délka naší lodě) nasedat špičkou lodě proti proudu a při odplutí využijeme sílu proudu k otočení a dostaneme se tak hravě do středu řeky. Nesmíme, v případě silnějšího proudu, zapomenout loď naklonit na stranu, na kterou zatáčíme od břehu. Jinak proud řeky loď převrhne.

Jak přistát? To potřebujeme vždy bezpečně, například před jezem nebo padlým stromem. V podstatě je to podobné odplutí od břehu. Namíříme si to špičkou ku břehu, pokud je to možné tak si vybereme místo, kde je vratný proud nebo klidná voda, šikmo přejedeme místo, kde proud se mění v klidnou vodu nebo protiproud a vjedeme do tiché a bezpečné vody. Pozor na setrvačnost, kterou loď při určité rychlosti vždy má.  

Jak se vyhnout kamenu či jiné překážce? Naučili jsem se některé záběry na kanoi či kajaku a ty využijeme pro manévrování s lodí i v proudu. Jen musíme s proudem a jeho silou počítat a naučit se ji využít. To se ovšem opravdu naučíme jen zkušenostmi, popisovat každou situaci, která může vzniknout, je velice obtížné.

Jak projet peřejí? Pokud nevíme co udělat, jeďme rovně vpřed. Loď v přímém nájezdu na překážku vydrží neuvěřitelné věci. Je lepší narazit na kámen špičkou než bokem. Při čelním nárazu také může dojít k převržení a naplavání do nepříjemného místa, ale tato pravděpodobnost je menší než při nárazu bočním. Ten je nebezpečný téměř vždy. Když už nás voda bokem přitlačí k překážce (kamenu, kmenu), nakloňme se k této překážce. Voda tak bude loď podtékat a můžeme se pokusit dostat sami z této prekérní situace nebo počkat na pomoc kamarádů. Projetí peřejí tak je dáno úspěšným vyhýbáním se překážkám, někdy však je třeba překážku překonat, přejet zalitý kámen, projet největšími vlnami.

Jak se ve vlnách vyhnout? Toto vyžaduje opravdu zkušenosti, velké vlny sice přímo neublíží, ale mohou skrývat jinou překážku, která je nebezpečná – kámen, válec. Pokud po tom přímo netoužíme ve známém terénu, zkusíme se vlnám vyhnout a jet po jejich okraji a stále sledovat jízdní dráhu před sebou. 

Jak projet válcem? Když už se nemůžeme válci vyhnout, snažíme se jej projet rychlým přímým nájezdem. Pokud se to nepodaří, dojde ve většině případů k převržení a nebezpečné situaci. Záleží na „povaze“ válce. Jsou i jiné techniky překonávání válců, ale ty určitě na počátku zkoušet nebudeme.

Bezpečnost především – pokud se nechceme zapsat co nejdříve do černé kroniky. Situace, které mohou na vodě nastat, nelze ve zkratce popsat. Opravdu jen zkušenost a vyježděnost nás naučí je efektivně a bezpečně řešit.

 

Jakmile zvládneme techniku pádlování a naučíme se číst vodu ,najednou se důležitou stane informace. Většinu najdeme v publikacích o řekách jako je tato, ale můžeme zabloudit na internet či se zeptat zkušených kamarádů. Měli bychom se dozvědět, odkud kam se dá řeka sjíždět. Jaký je vhodný vodní stav pro splutí úseku, který jsme si vybrali? Jaká je jeho obtížnost a jak závisí právě na tom vodním stavu? Je optimální vodní stav pro splutí řeky v tomto období vůbec možný? Jaké bude počasí, pokud budeme venku i tábořit? Odpovídá naše vybavení vybranému úseku řeky? Neměli bychom přibalit pláštěnku, teplé oblečení, přilbu a plovací vestu? Můžeme řeku jet na kanoi ve třech s dítětem? Otázek může být mnoho a mnoho. Ne všechny zodpoví Vodácký průvodce, vodácká mapa či kilometráž, ale mnoho z nich naznačí. Ostatní můžeme najít i na vodáckých internetových serverech, případně ve vodáckých časopisech, ale i starších vodáckých publikacích, pokud se k nim dostaneme. Z těchto informací si pak uděláme základní obraz, kam chceme jet, kdy chceme jet a případně i s kým (i to je důležité – zkušení cestovatelé na výběr účastníků expedice kladou největší důraz).

Velmi stručně, ač to platí obecně nejen o pádlování: začneme s pádlováním na klidných řekách a teprve s určitými zkušenostmi se vypravujeme na stále obtížnější cesty. Pokud získáme jistotu v ovládání lodě a důvěru ve své schopnosti, popluje se nám lépe a bezpečněji. Pamatujme si však, že zápasit s vodu nelze, vždy bude silnější. Naopak, naučme se její sílu využívat. Pokud jedeme na lodi pro dva či více osob, tedy na kanoi nebo raftu, počítejme s „týmovou prací“. Stejně jako celý život a vše co jej provází, je i plavba o komunikaci. Již na kanoi pro dva, o raftu nebo pramici ani nemluvě, musí mezi sebou vodáci komunikovat. Ne vždy je to možné verbálně, naučíme se tak řeč signálů a porozumíme speciální vodácké terminologii. Jakmile zvládneme tyto dvě dovednosti, porozumíme řece a získáme tak schopnost projet bezpečně úsek peřejí téměř kdekoliv. Pádlování nás naučí rozhodování, pevnosti a šikovnosti, s kterýmižto vlastnostmi se každá plavba po řece stane neuvěřitelným příběhem a veselou odměnou naší zkušenosti.Diskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Rodný můj kraj

31. 10. – 31. 12. 2020
1. cena:
Kniha z vydavatelství Dajama
2. cena:
Kniha z vydavatelství CBS
3. cena:
Darčekový balíček od portálu Infoglobe
1. cena redakce:
Pobyt pro 2 osoby na 3 dny se snídaní a wellness službami v Hotelu Jánošík**** Liptovský Mikuláš
2. cena redakce:
Dárková kazeta Vincentka
3. cena redakce:
Darčekový balíček od vydavatelství Tatrica

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

23.11.2020
Slovenský vysokohorský turistický spolek zveřejnil předběžný kalendář akcí na nadcházející rok 2021. Jeho aktuálnost však bude podmíněna epidemiologickou situací.
20.11.2020
Oslava divadel se letos uskutečni on-line! Nenechte si ujít skvělé umělce i úžasná představení v rámci akce Noc divadel, která se uskuteční v sobotu 21. listopadu.

18.11.2020
Žijeme v době, kdy je cestování hodně omezené, proto jsme se vám rozhodli sestavit redakční výběr cestovatelských podcastů. Alespoň na chvilku vás přenesou na blízká i vzdálená, záhadná i exotická místa.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – ÍRÁN:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:úterý 24. 11. 2020
svátek:Emílie
dnes:
úterý 24.11.
-1 °C
zítra:
středa 25.11.
0 °C