www.infoglobe.cz » Víte, že? Hashima - japonský ostrov duchů

Víte, že? Hashima - japonský ostrov duchů

Publikováno: 20.1.2013
Nedaleko jednoho z nejvýznamnějších tichomořských přístavů, japonského Nagasaki, se nachází jedno z nejpodivnějších míst světa - ostrov Hashima. Jaký byl osud jednoho z nejhustěji obydlených míst světa, které se dnes stalo pomníkem tisíců mrtvých horníků v uhelných dolech kdesi v jeho hlubinách.

Celý příběh tohoto pozoruhodného místa začíná o několik desítek kilometrů dál, na nedalekém distriktu Takashima, kde místní obyvatelé odnepaměti užívali k topení podivný černý nerost - goheitu, který se posléze stal jednou z nejžádanějších surovin celé ostrovní říše. Netřeba napovídat, že oním nerostem bylo nadmíru kvalitní černé uhlí. Od 18. století se pak do té doby nenápadný ostrůvek Takashima stal jedním z nejbohatších ložisek uhlí vůbec. Od poloviny 19. století, kdy Japonsko postupně začínalo otevírat vnějšímu světu s čímž zároveň souvisel rozkvět průmyslu a zámořského obchodu, se takřka nevyčerpatelné uhelné zásoby staly doslova přes noc jednou z nejcennějších komodit moderní společnosti a výroby, kterou stejně jako v Evropu i zbytek světa začínala pohánět síla páry. Přístav Nagasaki, jako jedno z center průmyslu a námořní přepravy, spotřeboval společně se zbytkem císařství tolik uhlí, že zastaralý systém těžby a přepravy horníků na ostrov Takashima postupně přestal dostačovat. Na základě dohod mezinárodní dohody o podpoře těžby byla do Japonska dopravena na tu dobu moderní britská těžební souprava, která měla společně s týmem důlních inženýrů pokrýt stále vrůstající poptávku rozvíjejícího se mocnářství.

Na jaře roku 1869 byl na Takashimě vyhlouben vůbec první moderní důl v Japonsku, čímž byla fakticky zahájena nová průmyslová etapa. Jak víme, s jídlem roste chuť a nejinak tomu bylo i v případě dobývání černého nerostu. Právo těžby na daném území  bylo vždy otázkou dohody zástupců hlavních rodinných klanů, kterým jednotlivé lokality patřily. Spory o vlastnictví pozemků i tučné výdělky vyústily v urputné a mnohdy i marné hledání dalších nalezišť na okolních ostrovech. Jedním z nich byl i malý neobydlený ostrůvek Hashima, který byl zprvu jen opomíjeným skalním výběžkem o ploše necelých 1,2 km2 .

Patnáct kilometrů od přístavu Nagasaki tak v 90. letech 19. století vzniká hornická kolonie, která se zanedlouho stala majetkem známé společnosti Mitsubishi. Masivní rozsah těžby i složitost neustálé přepravy horníků k jejich rodinám a zpět vyústil v jediné možné řešení tj. přizpůsobit ostrov tak, aby se stal na celé generace právoplatným domovem, městem i plnohodnotným zázemím v nového života stovek a posléze i tisíců obyvatel. Na počátku století dvacátého zažívá Hashima doslova populační boom. To, co bylo před padesáti lety jen pustou skálou, o níž se rozbíjí nekonečné vlny příboje, je v prvním desetiletí nového století doslova rozkvétajícím moderním městem se základní a střední školou, nemocnicí, kinem, 25 obchody, několika restauracemi, modlitebnami a prostě vším, co kulturní člověk k životu potřebuje. Masivní zástavě dodnes vévodí vůbec první panelový dům v Japonsku, tehdy považován téměř za mrakodrap, jehož neskutečných devět pater poskytlo azyl desítkám početných rodin. Ač se plocha ostrůvku uměle zvětšila, nepřesáhla celková rozloha 6 a půl hektaru. Na této skromné ploše se krom již zmíněných budov tísnilo neskutečných 5 000 stálých obyvatel! První výrazná krize přichází až s druhou světovou válkou, kdy Japonsko, jako jeden z významných válčících států, potřebovalo krom enormních zásob uhlí pro své loďstvo doslova každou ruku. Mladí i staří Japonci, pro něž bylo válčení za milovanou vlast doslova morální povinností, ale znatelně chyběli u lopat a důlních strojů. Na úmornou práci pak byli využíváni prakticky všichni schopní lidé od 14 let věku, přes válečné zajatce i stovky deportovaných a posléze zotročených Číňanů, Korejců atd.

Otřesné pracovní podmínky více jak 200 metrů pod povrchem, neustálá hrozba důlních neštěstí, strach z náletů, společné bydlení desítek osob ve špinavých celách, původně určených pro jednotlivé i tak skromně žijící hornické rodiny, to vše byla krutá válečná realita ostrova Hashima. Jenom během války zde bylo evidováno na 1300 úmrtí z důvodů absence jakýchkoliv zabezpečovacích zařízení či ochraných systémů.

Dostatečný přísun paliva byl však potřeba i v poválečné obnově mnohdy zdecimovaného Japonska. Jistota obživy, ubytování a základních životních standardů, to vše činilo z ostrůvku dostatečně lákavé místo, aby si zde svůj domov našlo přes 3000 a později i takřka 5 a půl tisíce osadníků, dle s čítání z roku 1959. Vzhledem k rozloze se tak jedná o jedno z vůbec nejlidnatějších míst světa! Samotné město Nagasaki zaplatilo 9. srpna 1945 daň nejvyšší, když bylo jako druhé srovnáno se zemí atomovou bombou, která byla původně určena pro primární cíl, jímž bylo průmyslové centrum města Kokura, v té době však zahalené v hustých mračnech. Kontaminace půdy, totální zkáza a odhodlanost hrdého národa ještě posílila zájem o život a práci v dolech Hashimy, stejně jako na dalších více jak 480 ostrovech a ostrůvcích při pobřeží Japonska.      

Stejně masivní jako poválečný nárust obyvatel byl na konci šedesátých let i jeho úbytek. Levná arabská ropa změnila doslova všechna průmyslová odvětví. Lodě v té době již běžně spalovaly ropné produkty a uhlí tak pozbylo svého dominantního významu. Definitivní konec přichází s rokem 1974, kdy byly veškeré důlní práce ukončeny a obyvatelstvo následně odtransportováno na pevninu. Většina lidí si z potřeb svého denního života odnesla pouze vzpomínky, staré fotografie a něco málo z nezbytných věcí do nového začátku. Hashima se zanedlouho, potom co jí opustil poslední horník, stala doslova zakázanou zónou. Nesmělo se u ní z bezpečnostních důvodů přistávat, natož procházet vším tím, co zde zbylo. Rozpadající se neudržované budovy, zrádné podzemí, nemožnost jakkoliv se spojit s pevninou - záchranou v případě potíží, atd., atd. Trestem za porušení striktního zákazu vylodění bylo 30 dní vězení plus případné vyhostění cizince z Japonska. V té době se z ostrova stala doslova legenda. Mystické místo, na které vás místní rybáři za tučnou úplatu rádi odvezli. Za soumraku, kdy jsou z tajemného ostrova vidět jen ostré kontury panelových střech, připomíná Hashima svým reliéfem obří válečnou loď, často tak narazíte na doslovné pojmenování "Battleship island" či japonské Gunkanjima.

Neustálý tlak veřejnosti, turismu a médií měl za následek, že prvním oficiálním návštěvníkům desítky let opuštěného ostrova, se zde podařilo legálně natáčet a fotografovat až relativně nedávno, v roce 2008. I přes veškerá povolení se už asi nikdo nikdy nepodívá do hlubin ukrývajících na stovky metrů chodeb a štol, které takřka sto let živily 16 miliony tun uhlí nenasytné parní stroje i ekonomiku japonského císařství. Plány na zpřístupnění ostrova, který se stal oficiálně součástí sbírky národního kulturního dědictví, jsou stále živé. Veřejnost si ale musí ještě počkat. Netřeba dodávat, že ostrov inspiroval a inspiruje mnoho dokumentaristů i filmařů.

Dnes je již část ostrova zpřístupněna i turistům a netřeba dodávat, že zájem o ostrov duchů je stále enormní.   

Pro ilustraci a Vaše případná další pátrání snad zatím postačí vložené snímky, další fotky i z historie pak naleznete například zde.

 

Text: Jan Chaloupka

Foto: wikipedia commons: kntrty, 2x J.Treiller, Σ64, AtbyAt                  Diskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

Víte, že? Italské město duchů
Publikováno: 15.5.2011
V dnešním pokračování nepůjde ani tak o trhání rekordů, jako spíš o poznání jednoho z nejpůsobivějších a doslova zapomenutých koutů Evropy. Navštívíme jižní Itálii, na jejímž okraji leží opuštěné skalní městečko Craco.

Japonsko, Ósaka: Kuchyně Japonska
Publikováno: 8.3.2013
Jak vypadá jedno z největších a nejvýznamnějších měst?

Japonsko: Doprava po Japonsku
Publikováno: 22.8.2012
Tokijské metro, meziměstské vlaky, šinkanseny. Změť zastávek a tunelů, stovky stanic a tisíce Japonců, kteří se hemží mezi turnikety, nástupišti a vlaky. Při této představě turistům často nebývá do zpěvu.

Ukrajina: Pripjať – město ruin a duchů
Publikováno: 4.7.2011
Jedna z prvních věcí, které jsem si na tomto místě uvědomila, bylo ticho. Neskutečné tiché ticho. Sem tam se do uší dostal šum větru ve stromech, případně praskot nějaké větvičky, na kterou jsem nedopatřením šlápla. Ale ticho bylo přítomno skoro všude, jen občas ho narušil nějaký vetřelec.

Víte, že? Opravdu nejmenší stát světa
Publikováno: 31.7.2011
Vatikán, Monako či Nauro? Nic takového. Tím opravdu nejmenším státečkem a národem je mořské mini knížectví nedaleko Velké Británie!

Japonsko: Tokio a jeho životni styl
Publikováno: 15.8.2012
Tokio. Město, kde vedle sebe žijí školáci ve staromódních uniformách, vymóděné paničky, které tráví dopoledne v nákupních domech, po parcích a všemožných koutech města se poflakující mládež, skejťáci s barevnými vlasy, holky s umělými řasami a dvaceticentimetrovými podpatky, psíci navlečení do minikimon a samozřejmě všudypřítomní byznysmeni, takzvaní sararímani.

Japonsko: O nástrahách ubytování
Publikováno: 19.9.2012
Při cestování po Japonsku se turista velmi snadno přimotá k řadě zvláštních či komických situací. Mezi ty nejklasičtější, které si zažije každý, patří samozřejmě zabloudění, čekání na vlak na koleji, která je zrušena, nebo rozčarování nad veřejnými toaletami.

Japonsko: Srovnání s Českem
Publikováno: 26.9.2012
Jaký je hlavní rozdíl mezi Japonskem a Českem? Překvapivě jedna z nejčastějších otázek, kterou slýchávám. Jako kdyby snad na ni existovala odpověď. Jak já s oblibou říkám, v Japonsku je všechno jiné. I vzduch je tam jiný, než ten, na který jsme zvyklí. A není to jen odlišný vzduch, co nám japonská příroda nabízí.

Japonsko: Nakupování v metropoli
Publikováno: 29.8.2012
Snad každý turista, který v Japonsku vleze do obchodu se suvenýry, se musí hodně snažit, aby nevykoupil všechny předměty, které takový krámek nabízí. Lákají ho barevné vějíře, keramika, kimona, reprodukce tradičních japonských dřevořezů, tisíce předmětů s roztomilými vzorečky a samozřejmě všudypřítomná Hello Kitty.

Japonsko: Setkání s historií
Publikováno: 3.10.2012
Japonská historie není zrovna běžně diskutované téma. De facto se toho o ní mezi lidmi mnoho neví. Pokud se pokusíte zavést na ni řeč, většině lidí se vybaví události druhé světové války. Zbytek si vzpomene na samuraje, udatné bojovníky s katanou, samurajským mečem, a gejši, které jsou naneštěstí dodnes v podvědomí lidí zaškatulkované jako prostitutky.

Japonsko: Tradiční jídlo
Publikováno: 5.9.2012
Co si představíte, když se řekne japonské jídlo? Neznám člověka, který by si nepředstavil syrovou rybu a rýži. Řada lidí se mylně domnívá, že Japonci nic jiného než tyto dvě potraviny nejí. A představa týdnů strávených o syrové rybě a rýži je potom často donutí, aby si s sebou na cestu do Japonska přibalili uherák.

Japonsko: Něco o pocitech
Publikováno: 12.9.2012
Někteří z nás si myslí, že Japonci jaksi maskují své pocity, že je uzamykají kdesi hluboko v sobě. Že se jen neustále uklání a usmívají, že se chovají strojeně. Že jsou „naprogramovaní“, aby dobře a tvrdě pracovali pro svou firmu, rodinu a pro Japonsko. A že snad ani žádné pocity nemají. Na to existuje jen jedna odpověď.

Japonsko: Svět zábavy
Publikováno: 10.10.2012
Jak vypadá noční Tokio v pátek a v sobotu v noci? Úplně jinak než ve dne. Dokonce by se dalo říct, že se jedná o zcela jiné město. Ulice se rozzáří světly, nápisy a vývěsní tabule ožijí díky barevné záři neonových zářivek. Dívky si obléknou sukně o deset až patnáct čísel kratší než normálně, na obličej si nanesou vrstvu make-upu, nalepí si umělé řasy a vyrazí do klubů. Kam přesně?

Japonsko: Přírodní symboly
Publikováno: 17.10.2012
Existují věci, na které jsou Japonci nesmírně pyšní. Vzhledem k tomu, že Japonsko po dlouhou dobu své historie neudržovalo téměř žádné kontakty s pevninou a vyvíjelo se tak v ústraní, vyvinul se zde krom specifické japonské kultury, zvyků a jazyka i určitý pocit vlastní výjimečnosti.


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Mrazivý den

1. 1. – 28. 2. 2022
1. cena:
Zimní balíček pro potěšení těla i duše
1. cena redakce:
Zimní balíček pro potěšení těla i duše
2. cena redakce:
Zimní balíček pro potěšení těla i duše
3. cena redakce:
Zimní balíček pro potěšení těla i duše

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

31.12.2021
Už nás dělí jen pár hodin od nového roku 2022, ale díky datumové hranici se vítání na ostrovech Kiribati a Samoa odehraje již o 11té hodině našeho středoevropského času, zatím co neosídlený Bakerův a Howlandův ostrov ho uvítají jako poslední, a to o 13-té hodině následujícího dne (1.1. 2022).
23.12.2021
Vyhlídku s útulnou uvedli do provozu nad bývalým vlekem ve městě Svidník. Stavba v těžko přístupném terénu zpřístupnila jedinečný výhled z věže, nabízející panorama města Svidník od Pamětníka sovětské armády až po lesní komplex Osy.
22.12.2021
Najväčšia databáza leteckých fotografií celého Slovenska bola vytvorená za pomoci fondov EU a je dostupná aj verejnosti. Ako vianočný pozdrav môžete zaslať fotografiu svojej obce z neba, a to komukoľvek.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

TOP 5 MÍST v Itálii :

Itálie

Přinášíme vám městské tipy na výlety, které které stojí za to vidět.

 

Pisa – Campo Santo a skvosty města

Benátky – město mezi vodními kanály

Sardinie – Cagliari a jeho široké okolí

Neapol – hlavní město Kampánie a pizzy

Bari – přístavní městečko na pobřeží Jaderského moře

 

Pokud hledáte ještě více cestovatelsky atraktivních míst, tak se inspirujte ZDE.

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:pondělí 17. 1. 2022
svátek:Drahoslav

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X