www.infoglobe.cz » Kalendář akcí » Výstavy a veletrhy

Kalendář akcí

Výstavy a veletrhy

Všechny akce
Vložit novou akci
Upravit akci

Chrudim: Mozaika z dějin regionu

od 2.5.2012 do 2.5.2030
Projděte dějinami Chrudimska a staňte se svědky zázraku spojeného s obrazem sv. Salvátora. Zjistěte, jak vypadal lazaret za 1. světové války nebo uvítejte v Chrudimi návštěvu T. G. Masaryka. Expozice obsahuje 12 vybraných scén – skutečností nebo událostí, které byly součástí nebo výrazně ovlivnily život v regionu od pravěku do roku 1920.
Číslo akce: 6006

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Muzeum Chrudim (Pardubický kraj)

Chrudim: ALFONS MUCHA

od 27.9.2012 do 30.9.2020

Plakáty Alfonse Muchy

Výstava je doplněna výběrem grafických listů jeho významného díla Documents D`ecoratifs a dvěma kovovými talíři s potiskem hlav dvou orientálních dívek, zhotovených v Paříži v 90. letech 19. století. Expozice je členěna na plakáty divadelní, dekorativní panó, propagační plakáty a kalendária. 

Číslo akce: 6008

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Regionální muzeum v Chrudimi (Pardubický kraj)

Český Krumlov: Příběhy krumlovských klášterů

od 3.9.2016 do 31.12.2017

Výstava, která prostřednictvím fotografií Ladislava Pouzara a doprovodných textů Jiřího Blocha zachycuje proces nejrozsáhlejší rekonstrukce v novodobých dějinách města Český Krumlov.

Číslo akce: 15162

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Klášter klarisek, Nádvoří klarisek (Jihočeský kraj)

Ostrava: Avízo Bazar

od 12.3.2017 do 5.11.2017

Termíny: 12.2.2017, 12.3.2017, 14.5.2017, 11.6.2017, 3.9.2017, 1.10.2017, 5.11.2017

Prodejní akce dětského a kojeneckého zboží, sportovního vybavení, kočárků, sedaček, hraček a knížek. Součástí akce bude rovněž zábavný program pro děti, včetně tomboly o ceny. Od 8 do 12 hodin.

Číslo akce: 15537

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Výstaviště Černá louka, Ostrava (Moravskoslezský kraj)

Ústí nad Labem: Středověké Ústí

od 7.4.2017 do 31.12.2017

Autorská výstava pracovníků Muzea města Ústí nad Labem plná originálních sbírkových předmětů představuje návštěvníkům vybrané kapitoly z období pozdního středověku v Ústí a jeho okolí.

Část výstavy je koncipována interaktivně pro děti. Mohou si stavět město z kostek a figurek, zkusit středověkou zbroj nebo proniknout do tajů středověké medicíny.

Číslo akce: 4785

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Muzeum města Ústí nad Labem (Ústecký kraj)

Plzeň: Výstava fotografií Kostel v Čečovicích

od 24.4.2017 do 31.12.2017

Výstava fotografií s názvem Kostel v Čečovicích.

Výstava je volně přístupná každý všední den od 6 do 18 hodin. Návštěvníkům výstavy je na místě k dispozici zdarma publikace (leporelo), kterou vydal Národní památkový ústav a která obsahuje uměleckohistorickou studii, rekapitulaci poslední celkové obnovy památky, cizojazyčná resumé a obrazovou přílohu.

Jak je z názvu patrné, výstava představuje kostel sv. Mikuláše v Čečovicích (v okrese Domažlice), významnou, byť co do velikosti spíš menší památku, která je pozoruhodná z mnoha důvodů ve středoevropském kontextu. Pozornost návštěvníka upoutá asi nejvíce vysoká uměleckořemeslná úroveň a zdobně bohatá rozmanitost architektonických článků včetně drobné, ale velmi plastické kamenosochařské práce. Jde například o vesměs původní portály, žebrové křížové klenby, kružbová okna, panelovaný západní štít sedlové střechy, podokapní římsu s rostlinnými a zvířecími reliéfy, arkýřovitě do volného prostoru předsunutý oltář na tribuně a její kružbový parapet, klenební konzoly s maskou divého muže nebo s kružbovými závěsy, zbytky starých nástěnných maleb a sklomaleb a četné další prvky.

Stavbu kostela lze hodnotit jako přímý import z ciziny, odvozený z bohatého architektonického tvarosloví katedrál v oblastech podél řeky Rýna, zejména katedrály ve Štrasburku a v Kolíně nad Rýnem, a dále v jižním Německu na sklonku 13. století a v 1. polovině 14. století. Zprostředkující uměleckou úlohu sehrála podle všeho stavební huť katedrály v Řezně v Bavorsku. Ze stavebně typologického hlediska kostel v Čečovicích připomíná proslulé gotické palácové kaple typu Sainte-Chapelle ve Francii. Kdo nechal čečovický kostel – kdysi panskou kapli postavit, není přesně známo. Je však velmi pravděpodobné, že to byli bratři Bušek ml., Václav a Jan, páni z Velhartic, a to v době kolem roku 1364, tedy za vlády Karla IV.

Památka, která prošla úspěšnou obnovou v letech 1996–2001/2002, byla prohlášena vládou České republiky za národní kulturní památku. Patří římskokatolické církvi. Je přístupná veřejnosti na prohlídky jen podle předchozí dohody a jako místo konání slavnostních koncertů.

Číslo akce: 5531

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: v mázhausu domu U Zlatého slunce, NPÚ (Plzeňský kraj)

VÝSTAVA - KŘIŽÁCI

od 28.4.2017 do 29.10.2017
Naprosto ojedinělý výstavní projekt mapující křížová tažení do Svaté země v 11. až 13. století s přesahem do problematiky působení rytířských řádů v Evropě (templáři a johanité v českých zemích, Řád německých rytířů, husitské války). Výstava je určena zájemcům o dějiny, kulturu a reálie střední Evropy, Středomoří, zemí Blízkého východu, návštěvníkům se zájmem o fenomén dálkových cest (zejména Hedvábné cesty), dějiny obchodu, poutnictví na svatá místa a dějiny středověkého vojenství v Evropě a na Blízkém východě. Návštěvníci získají smysluplné, ucelené a přehledné informace o fenoménu křížových válek, obchodních kontaktech na západních větvích středověké Hedvábné cesty a ve Středomoří, o problematice křesťanského a muslimského poutnictví a obecně o mírovém a válečném soužití křesťanského a muslimského světa ve středověku. Samostatnou kapitolou v rámci výstavy bude přehlídka v evropském kontextu unikátních předmětů a jejich souborů, z nichž mnohé budou ve Valticích představeny ve světové premiéře. Součástí doprovodných programů pro veřejnost bude série komentovaných prohlídek a přednášek na relevantní témata či segment věnovaný edukaci nejmladších návštěvníků. Výstava je koncipována tak, aby zaujala nejen odborníky výše uvedených oblastí, ale i širokou laickou veřejnost. V samostatné výstavní místnosti u projektu Křižáci se podařilo vystavit od 18. května do 29. října 2017 naprosto mimořádný kus, a sice originál poháru Alexandra Velikého. Tato jedinečná památka světového významu pochází ze 4 století před naším letopočtem a je vystavena vůbec poprvé !!
Číslo akce: 15932

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Zámek Valtice (Jihomoravský kraj)

Valtice: KŘIŽÁCI & ZLATÝ POHÁR

od 29.4.2017 do 31.10.2017

Naprosto ojedinělý výstavní projekt mapující křížová tažení do Svaté země v 11. až 13. století s přesahem do problematiky působení rytířských řádů v Evropě (templáři a johanité v českých zemích, Řád německých rytířů, husitské války).

Výstava je určena zájemcům o dějiny, kulturu a reálie střední Evropy, Středomoří, zemí Blízkého východu, návštěvníkům se zájmem o fenomén dálkových cest (zejména Hedvábné cesty), dějiny obchodu, poutnictví na svatá místa a dějiny středověkého vojenství v Evropě a na Blízkém východě.

Návštěvníci získají smysluplné, ucelené a přehledné informace o fenoménu křížových válek, obchodních kontaktech na západních větvích středověké Hedvábné cesty a ve Středomoří, o problematice křesťanského a muslimského poutnictví a obecně o mírovém a válečném soužití křesťanského a muslimského světa ve středověku. Samostatnou kapitolou v rámci výstavy bude přehlídka v evropském kontextu unikátních předmětů a jejich souborů, z nichž mnohé budou ve Valticích představeny ve světové premiéře.

Součástí doprovodných programů pro veřejnost bude série komentovaných prohlídek a přednášek na relevantní témata či segment věnovaný edukaci nejmladších návštěvníků. Výstava je koncipována tak, aby zaujala nejen odborníky výše uvedených oblastí, ale i širokou laickou veřejnost.

V samostatné výstavní místnosti u projektu Křižáci se podařilo vystavit od 18. května do konce července 2017 naprosto mimořádný kus, a sice originál poháru Alexandra Velikého. Tato jedinečná památka světového významu pochází ze 4 století před naším letopočtem a je vystavena vůbec poprvé !!

Číslo akce: 5160

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Druhé nadzemní podlaží zámku Valtice (Jihomoravský kraj)

Valtice: Kult koně

od 1.5.2017 do 15.12.2017
Výstava Kult koně s prohlídkou Zimní jízdárny zámku Valtice

Národní památkový ústav – pracoviště Státní zámek Valtice připravil ve spolupráci se společností Pálava Point, s. r. o., pro rok 2017 projekt nazvaný Kult koně - Barokní šlechtická hipokultura a soužití člověka a koně. Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Na výstavě je představena koexistence koní a lidí od nejstarších dob až do současnosti, zejména však s důrazem na moravský prostor a chov koní rodem Liechtensteinů. Vystavena je necelá stovka artefaktů, které se časově datují od velkomoravského období až po současnost.

V rámci památky UNESCO Lednicko-valtický areál představuje státní zámek Valtice jeden ze dvou stěžejních historických komplexů. V uplynulých letech se mimo jiné Národnímu památkovému ústavu podařilo úspěšně stavebně rehabilitovat zámeckou konírnu a jízdárnu, které jsou dokladem mimořádného významu, který hipokultura měla pro rod Liechtensteinů. Výstavní projekt Kult koně si klade za cíl prezentovat středoevropsky jedinečný hipoareál ve Valticích. Je lokačně situována do 2 NP zámecké jízdárny (jižní galerie).

Výstavní část projektu nabízí možnost autentického setkání s řadou vzácných artefaktů ze státních sbírek i od soukromých sběratelů. K vidění například je šlechtická výstroj koní, předměty uměleckého charakteru s koňskou tematikou, historické knihy chovu, tzv. moravský chomoutek, porcelánové umělecké předměty, malby z valtického zámku s tematikou koní, ale též velkomoravská ostruha. Zcela samostatnou část výstavy tvoří soubor soch ušlechtilých koní, které vytvořil akademický sochař Petr Novák z Jaroměře. Pro výstavu exponáty zapůjčila i medlánecká jízdní jednotka Jihomoravského ředitelství Policie ČR.

Výstava je přístupná ze zámeckého dvora, vstupenky možno zakoupit přímo na místě či v pokladně zámku Valtice. Od 28. dubna do 31. října bude otevřena denně, v listopadu a prosinci pouze v předem avizovaných termínech.

Mimořádná nabídka v hlavní sezóně! Ke vstupence do základního prohlídkového okruhu vstup na výstavu za pouhých 10,- Kč.

Číslo akce: 5269

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Jízdárna zámku Valtice (Jihomoravský kraj)

Doksy: výstava Karel Hynek Mácha

od 3.5.2017 do 29.10.2017

Pomníky, sochy, náhrobky a nezapomenutelný ilustrátor Máje Jan Zrzavý - výstava.

Číslo akce: 15657

Kontinent: Evropa
Stát: Česká republika
Místo konání: Památník K. H. Máchy v Doksech (Liberecký kraj)
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   

Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partner:

Vyžaduje Adobe Flash Player

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Typy akcí:


Fotosoutěž:

Vepsáno ve tváři

1. 9. – 31. 10. 2017
1. cena:
Nejhezčí túry světa, kniha pro milovníky dobrodružných cest
2. cena:
Nejkrásnější výlety na tajemná místa, praktický průvodce po výletech, na kterých se budete bát
1. cena redakce:
Zájezd na adventní trhy do Vídně s CK Radynacestu.cz
2. cena redakce:
Roční předplatné časopisu Naše příroda
3. cena redakce:
Dárkový poukaz na masáž ve Studiu Nicole v Praze 4

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

20.10.2017
V pořadí již 43. ročník Bratislavských jazzových dnů se uskuteční ode dneška do neděle 22. října opět v bratislavské Incheba EXPO Aréně a 29. října v Ateliéru Babylon.
19.10.2017
Pátý ročník přehlídky toho nej z gastronomie se uskuteční na litoměřickém výstavišti Zahrada Čech ve dnech 21. a 22. října od 10 do 18 hodin. Akce se koná pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
18.10.2017
Knižní událost roku se blíží! Od 9. do 12. listopadu se v bratislavské Inchebě uskuteční již 25. knižní veletrh Bibliotéka, který doplní výstava vzdělávání a didaktické techniky Pedagogika, zaměřená na prezentaci učebnic, vzdělávacích softwarů a školních pomůcek.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – CHILE:

Nejčtenější články:

Interaktivní katalogy:

dnes:pátek 20. 10. 2017
svátek:Vendelín
dnes:
pátek 20.10.
19 °C
zítra:
sobota 21.10.
18 °C