www.infoglobe.cz » Zajímavá místa » Bratislava - hlavní město Slovenska

Bratislava - hlavní město Slovenska

Publikováno: 20.11.2009
Bratislava patří k trojici středoevropských metropolí – Vídni, Budapešti – které leží na modrém Dunaji. Ležíc v nížině, je obklopeno pohádkovým panoramatem Malých Karpat.

Hlavne nam.Atraktivita nížinné krajiny při Dunaji patrně zapůsobila natolik, že už ve starší době kamenné se zde usadili první lidé. Trvalo však ještě několik tisíc let, než si rolnici a pastevci vystavěli stálá sídla. V pozdní době kamenné by jste už na bratislavském a děvínském hradním návrší našli první opevněné osady. Jejich výhodná poloha umožňovala kontrolovat obchodní cesty, jež směřovaly k brodům přes Dunaj.

Dějiny města

Významný zásah do dějinného vývoje Bratislavy přišel s příchodem Keltů. Byli to první obyvatelé, kteří po sobě zanechali psané texty a navázali kontakty s civilizovanější jižní Evropou. Kelti si vybudovali tzv. bratislavské oppidum, které mělo charakter města. Ovšem přišlo na tehdejší poměry velké stěhování národů a přicházející noví obyvatelé Kelty postupně vytlačili. Platilo to i v případě okolí Bratislavy. Se vznikem Uher roku 896 n.l. se město stalo součástí nového státního útvaru. Bratislavský hrad se pro své výhodné postavení stal důležitou pohraniční pevností a to znamenalo, že se často stával terčem nepřátelských útoků.

              

Po vymření uherského rodu Arpádovců začátkem 14. století město bylo na čas součástí Habsburské říše, ale už v 15. století se vrátilo pod starou správu a nyní dokonce používala status svobodného města. Z té doby pochází i bratislavský znak – tři věže nad otevřenou branou v hradbách.<3463-340897-340898>3463-340897-340898>                                                                              

Po vítězství Turků u Moháče roku 1526 se Bratislava stala na čas hlavním městem říše a tudíž do ní začalo proudit větší množství peněz, byly zde vybudovány budovy důležitých institucí apod. V letech 1536-1830 zde bylo korunováno 11 králů a královen.

V třicátých letech město zažilo obrovský průmyslový boom. Na Dunaji se objevily poprvé parníky a koncem 40. let obyvatelé mohli jezdit ve vagonech tažených parními lokomotivami. Avšak z hlediska politického významu Bratislava začala upadat. V únoru 1848 se zde sešel poslední uherský stavovský sněm, který ještě stihl odhlasovat zrušení poddanství. Nicméně s přílivem obyvatelstva a rozvíjejícím se průmyslem byla Bratislava na přelom 19. a 20. století druhým nejprůmyslovějším městem Uherska.

Po první světové válce se město dostalo do nově utvořené Československé republiky a stalo se i hlavním městem Slovenska. Přes velký odliv maďarské menšiny se zde začali usazovat Češi, zejména příslušníci inteligence. V meziválečné době zde tak i za jejich přispění vznikaly různé kulturní instituce, univerzity a školy.

Za druhé světové války město neuniklo bombardování amerického letectva, které krom rafinérie Apollo zasáhlo i obytné čtvrtě. Po válce byli z města odsunuti Němci a Maďaři a k Bratislavě byly připojeny i přilehlé obce. Pro období komunismu bylo příznačné ničení historického centra, rozvíjení průmyslu a budování nových panelových sídlišť s nerozvinutou infrastrukturou. Od 1. ledna 1993 je Bratislava hlavním městem Slovenské republiky.

dunaj

Muzea a galerie

Archeologické muzeum –toto muzeum obsahuje přibližně 150 tisíc exponátů, které zahrnují období od pravěku po vrcholný středověk a jsou doplněny o památky egyptské, řecké a římské.

Adresa: Žižkova ul. 12

Tel.: +421 2 59 20 72 73, +421 2 59 20 72 75

E-mail: archeolog@snm.sk

Historické muzeum – patří mezi největší muzea na Slovensku. Od roku 1968 sídlí na Bratislavském hradě, kde opatruje na 250 tisíc sbírkových předmětů. Můžete tak najít exponáty zahrnující oblast národních dějin, výtvarného umění, kultury, tradičních i uměleckých řemesel, numismatiky, etnografie, vojenství atd.

Adresa: Bratislavský hrad

Tel.: +421 2 5441 1444, +421 2 5934 1601
E-mail: muzeum@snm-hm.sk

Hudební muzeum –chlubí se tím, je jedno z mála specializovaných muzeí na světě, které je zaměřené na komplexní archivní dokumentaci dějin hudby a hudebních nástrojů. Jako výše zmíněné historické muzeum sídlí v areálu Bratislavského hradu. Instituce vznikla poměrně nedávno – v roce 1991. Ve sbírce muzea můžete najít i různé předměty hudební povahy – medaile, plakety, odznaky, plastiky nebo kresby s hudebními motivy.

Adresa: Bratislavský hrad

Tel.: +421 2 5441 3349, +421 2 5972 4212

E-mail: musica@snm.sk

Muzeum dopravy –vzniklo jako výsledek úsilí nadšenců shromažďujících už od 70. let historické zařízení zobrazující vývoj železniční a silniční dopravy. Ten je představen sbírkou kočárů, prvních samohybů, motocyklů, nákladními i osobními automobily meziválečného období až po vozy 70. let. Železnice je zastoupena nákladními vozy z přelomu 19. a 20. století.

Adresa: Šancová 1/a

Tel.:  +421 2 52 44 41 63

E-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk

Vstupné: dospělí 3,30 Euro; děti, studenti 1,50 Euro; rodinné 6,50 Euro

Přírodovědné muzeum –shromažďuje mohutnou sbírku 2,3 milionu předmětů (!), což je v rámci SNM (Slovenské národní muzeum) zdaleka nejvíce. Muzeum je zaměřeno především na dokumentaci živé a neživé přírody. Část exponátů je vystavena v trvalých expozicích a další je prezentována při různých výstavách.

Adresa: Vajanského nábr. č. 2

Tel: +421 2 59 34 91 27

E-mail: prirmuz@snm.sk

Slovenské národní muzeum po první světové válce se začala prosazovat myšlenka na vybudování celoslovenského muzea, které by mělo své sídlo v hlavním městě. Roku 1924 v Bratislavě vzniklo Slovenské vlastivědné muzeum a i Zemědělské muzeum, které bylo pobočkou Československého zemědělského muzea v Praze. První expozice byly otevřeny v květnu 1930. O deset let později, již za války, se Slovenské vlastivědné muzeum a Zemědělské muzeum sloučily v jedno – Slovenské národní muzeum.

Adresa: Vajanského nábr. č. 2

Tel.: +421 2 59 34 91 11

E-mail: sekretariat@snm.sk

  Hlavne namestie

hrad nad mestemKostel svate trojiceBratislava

 

Text: Maxim Kucer

Foto: Jiří VýbornýDiskuze u článku (4)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

SR: Silvestr 2015
Publikováno: 27.12.2015
Také letos se ve všech městech a obcích na Slovensku bude slavit konec roku a příchod nového. Čeká na vás pestrý hudebně-taneční program a samozřejmě ohňostroj.

SR, Bratislava: Horský park - přírodní oáza klidu uprostřed města  
Publikováno: 8.1.2015
Už vás nebaví poznávání historických a kulturních památek, nebo bezcílné toulání se po bratislavských zákoutích, které nejednou ukrývají okouzlující místa s neopakovatelnou atmosférou? Máte dost městského smogu a rádi byste alespoň na chvilku vyběhli někam do přírody? Máme pro vás skvělý tip! Pojďte se spolu projít po Horském parku, který se nachází téměř v geografickém středu Bratislavy!

SR, sídliště Petržalka – dostihová dráha a její okolí
Publikováno: 24.4.2014
Jedna z nejhustěji obydlených oblastí na Slovensku a dokonce i v celé střední Evropě nabízí hned několik nevšedních přírodních zákoutí. Jedním z nich je lužní les Starý háj, který je prohlášen za chráněnou krajinnou oblast. A právě do tohoto lesa se dnes vydáme.

SR: Bratislava – Muzeum dopravy
Publikováno: 22.5.2014
Během akce Noc v muzeu navštívila naše redakce Slovenské technické muzeum - Muzeum dopravy Bratislava, které se nachází v prostorách kolejiště první bratislavské stanice parostrojní železnice z 19. století.

Bratislava: První rychlonabíjecí stanice na Slovensku
Publikováno: 25.9.2012
Už i na Slovensku mají majitelé elektromobilů možnost své ekologické vozidlo nabít za necelých 20 minut na čerpací stanici Slovnaft v bratislavské Petržalce. Nabíjení je do konce roku zdarma.

Bratislava: Nový oddechově-naučný chodník
Publikováno: 21.10.2012
Na Děvínské Kobyle otevřeli oddychově-naučný chodník.

Bratislava: Tenis Classic 2012
Publikováno: 5.11.2012
Tenisová exhibice, kde můžete vidět ty nejlepší světové i slovenské tenisty, se koná 14. 11. 2012 v bratislavské Sibamac Aréně.

Bratislava: Foto prezentace Srí Lanka
Publikováno: 20.1.2013
Chtěli byste ochutnat pravý Srí Lanský čaj v příjemných prostorách a zároveň shlédnout fotografie ze Srí Lanky? V tom případě pro Vás máme tip na podvečerní poznávání historie a přírody této nevšední krajiny prostřednictvím fotografií a doprovodného slova.

Bratislava: QUEEN aneb příběhy těch, co touží žít navěky
Publikováno: 23.1.2013
Taneční soubor divadla Nová scéna uvede nový výjimečný projekt plný silné hudby, skvělého choreografického tance a hereckých osobních zpovědí v jedinečném představení QUEEN nebo příběhy těch, co touží žít navěky.

Bratislava: Po stopách sv. Cyrila a Metoděje
Publikováno: 4.7.2013
Slovenské národní muzeum - Historické muzeum a Pavel Demeš vás zvou na výstavu fotografií Po stopách sv. Cyrila a Metoděje, která je veřejnosti přístupná v přízemí Bratislavského hradu.

Bratislava: První moderní cestovatelský průvodce
Publikováno: 23.6.2013
Hlavní město Slovenska bude mít jiř od 25. června prvního moderního cestovatelského průvodce v angličtině. Ten turistům přinese komplexní pohled na Bratislavu z historického, kulturního i společenského života.

Bratislava: Turistická mapa pro mladé
Publikováno: 15.2.2013
Také hlavní město Slovenska má svou turistickou mapu pro mladé. Mapa má sloužit jako zdroj informací pro mladé cestovatele, které informuje o tom, kde ve městě se dá levně a zajímavě strávit volný čas.

Slovensko: Bratislava z nadhledu
Publikováno: 1.9.2011
Mezi nejznámější dominanty slovenské metropole patří Nový most s vyhlídkovou restaurací na vrcholku mostního pilíře. O něco kratší tradici má vyhlídková plošina nad restaurací, na kterou tentokrát zavítáme.

Bratislava: památníky komunismu dnes
Publikováno: 13.1.2011
Bratislava se nám mění před očima. Je rozkošné nechat se unášet středověkou historií Starého města. Co se však děje za jeho hradbami? A co se dálo za posledních 70 let? Dnešní Bratislavu vyformovalo především období socialismu. V podmínkách trhu se metropole mění znovu. Kdo chce poznat autentickou tvář města, musí po procházce uličkami historického centra vyjít i za jeho hradby.

SR: Hrady Malých Karpat
Publikováno: 27.1.2011
Malá, ale malebná slovenská krajina se vyznačuje mimo jiné výjimečně vysokým počtem hradů. Podle některých statistik je jejich hustota právě zde nejvyšší v Evropě! Pokud všechny spočítáme, včetně těch zaniklých, po nichž je už těžké alespoň kámen objevit, vyjde nám číslo vyšší než dvě stě.

SR: Bratislava - Modrý kostelík
Publikováno: 12.12.2011
V České republice mají svůj orloj, ve Vídni světoznámou katedrálu sv. Štěpána, a na Slovensku mají svou pýchu, jedinečný Modrý kostelík, který patří mezi pozoruhodná lákadla Bratislavy.


Souvisejicí fotogalerie

SR, Bratislava – zelený Starý háj
Starý háj v Petržalce je oázou zeleně uprostřed největšího slovenského sídliště. Les, kde na větv...

SR, Bratislava: Bratislavský hrad
Dnešní kolosální stavbě předcházelo mnoho podob – od původního keltského oppida přes hradiště,&nb...

SR: Bratislava-Stará radnice a výhled z její věže
Bratislavská Stará radnice se nachází v historickém jádru města. Z její věže se naskytuje krásný ...

Dolní Rakousko: Annaberg
Annaberg je malá obec v Dolním Rakousku, kde se nachází i stejnojmenné lyžařské středisko, jež si...


Souvisejicí videa

Bratislava: soulad historie s modernou
Bratislava krásné město s historií, ležící na Dunaji, obklopené panoramaty Malých Karpat. Pojďme ...

Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Příroda – mezi snem a skutečností

1. 11. – 31. 12. 2019
1. cena:
Kniha Nejkrásnější výlety lanovkou z nabídky cestovatelských knih Knižního klubu + bonus: voucher od firmy Centrum digitálních služeb MINO na zhotovení 10 fotografií ve formátu A4!
2. cena:
Kniha tipů na výlety Nejkrásnější výlety lodí + bonus: voucher od firmy Centrum digitálních služeb MINO na zhotovení 10 fotografií ve formátu A4!
1. cena redakce:
Prodloužený víkend pro dva s polopenzí v Hotelu Aktiv*** na Lipně! + bonus: voucher od firmy Centrum digitálních služeb MINO na zhotovení 10 fotografií ve formátu A4!
2. cena redakce:
Centrum digitálních služeb MINO zhotoví výherci kalendář formátu A3 z vlastních fotografií + bonus: voucher na 10 fotografií ve formátu A4!

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

19.11.2019
Dopravní podnik hlavního města Prahy připravil v rámci programu „Zážitková turistika pro příznivce historie městské hromadné dopravy“ na sobotu 23. listopadu jízdu historickou soupravou metra za poznáním zajímavých míst na trase B s průvodcem.
18.11.2019
Oponický zámeček nabídne 22. a 23. listopadu noční prohlídky Aponiovské knihovny obohacené o výklad v podání Divalla Tesáre.
17.11.2019
Už v pondělí 18. listopadu si můžete přijít poslechnout, co zažil Martin Krasňanský při své výpravě za polární kruh, následovat bude filmové pásmo Reel Rock.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace Měsíce - MALTA a MONAKO:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:úterý 19. 11. 2019
svátek:Alžběta
dnes:
úterý 19.11.
6 °C
zítra:
středa 20.11.
7 °C