www.infoglobe.cz » Zajímavá místa » Banská Štiavnica – stříbrné město

Banská Štiavnica – stříbrné město

Publikováno: 23.7.2009
Banská Štiavnica (48°26´04,44´´ N , 18°51´01,83´´E ), – město zapsané na seznamu UNESCO, ležící v centru Štiavnických vrchov. Rozloha 46,7 km2, obyvatel (2007) 10 640. Jedno z nejkrásnějších a zároveň i nejstarší slovenské město. Zcela právem patří od roku 1993 do světového dědictví UNESCO.

  

Kostel sv. Kateřiny    Banská Štiavnica    Synagoga

      Na území města a v jeho blízkém okolí se nachází mnoho architektonických i technických památek vážících se k těžbě drahých kovů. Rýžování a těžba se zde provozovaly od nepaměti. Usuzuje se, že s „těžbou“ začal již lid doby kamenné. I když v té době se jednalo o kámen na výrobu mlatů, seker či kamenných klínů, jejichž výroba je doložena archeologickými nálezy.

     V době bronzové zde bylo rozšířené osídlení. Keltové region osídlili na přelomu 3. a 2. století p. l. Ti již prokazatelně rýžovali zlato z okolních říček. Kolem Banské Štiavnice se spolu se zlatem a stříbrem nachází také železná ruda. A díky jejímu zpracování zde nacházíme již i trvalé osídlení této krajiny. Kelty vystřídali Galové, ale těžit a zpracovávat rudu a drahé kovy nepřestali.Banská Štiavnica

Intenzivní hornická činnost se předpokládá ke konci 12. stol a první písemné památky jsou ze stol. 13. Městské privilegium – zakládací listinu – dostala Banská Štiavnica kolem roku 1243 - 44. Králem Bélem IV. (1235 -1270). Při požáru r. 1466 však toto městské právo shořelo. Jako nejstarší je tedy 2. městská kniha s obnoveným právem městským i hornickým. V něm jsou zapsány svobody, výsady či tresty měšťanů a obyvatel města.

     V centru najdeme částečně dochované městské opevnění např. s Piargskou bránou a se Starým zámkem v dnešní podobě ze 16. stol. Románská bazilika z 13. stol. a několik gotických kostelů. Na náměstí stojí renezanční měšťanské domy s radnicí a vzhlížejí přes barokní morový sloup z 18. stol. k Novému zámku ze 16. stol. Banská Štiavnica

     Mnoho poučení je ukryto v Slovenském Baníckem múzeu, které má i přírodní, venkovní a podzemní expozice. Jeho městská část sídlí v sídle hornické komory v tzv. Kammerhofu ze 16. století. Kammerhof je bývalé sídlo hornické komory a hlavního hornického – grófského úřadu, který měl na starost doly, hutě i mincovny z celého středního Slovenska. Vznikl propojením několika měšťanských domů. Během staletí se podle potřeby přestavoval a jsou zde tak patrné různé stavební slohy i sláva a bohatství hornické komory i města.

    Banská Štiavnica V okolí je mnoho technických památek na dobu dolování drahých kovů. Najdeme zde množství štol, šachet i umělých vodních nádrží – tajchov, které zabezpečovaly energii na pohon hornických strojů používaných k čerpání vody ze zaplavených podzemních šachet i k úpravě vytěžené rudy. Tento velmi důmyslný systém z 18. stol. sloužil jako vzor i pro jiné hornické revíry na celém světě. Dnes již neslouží těžbě drahých kovů. Nicméně zůstaly zachovány a slouží k rekreaci. Např. jezero Rozgrund z r. 1744 - 1745 s 30m vysokou sypanou hráz, dlouhou 125m a širokou na koruně 6m zadržuje 576 000 m3 vody. Od roku 1919 se stalo zásobárnou pitné vody pro celé město.

     Starý zámek je renesanční protiturecká pevnost. Po porážce uherských vojsk u Moháče 1 (1526) a po obsazení Budínu Turky vzniklo nebezpečí dalšího rozšíření tureckého území směrem k zlatým dolům středního Slovenska. Hornická města se musela připravit k obraně. Vzniklo mohutné opevnění celé Bánské Štiavnice, do kterého byla zahrnutá i stavba Starého zámku. Ten se stal střediskem obrany.

     Původní románské třílodí bazilice nechali měšťané zbourat strop nad hlavní lodStarý zámekí a tím vytvořili nádvoří. Celý komplex se obehnal důkladnou hradbou. Uvnitř vzniklého hradu zůstala kaple sv. Michala, sloužící jako karnárium 2. U vchodu se umístila hradní věž. Takto vzniklá městská pevnost sloužila za zbrojnici i jako kasárna městské posádce. Do dnešních dnů zůstala zachovaná v původní podobě. Bašta ze 14. stol., jmenující se „Himmelreich" sloužila jako mučírna a vězení.

   Nový zámek  I Nový zámek patři do systému protitureckého opevnění. Mohutná, čtyřboká, strážní věž, se čtyřmi nárožními baštami byla postavena v r. 1681 na návrší a stala se tak dominantou města. Do r. 1848 bylo kolem rozmístěno 21 děl a zároveň se zde uchovával střelný prach. Z věže se bitím na zvon oznamovala celá hodina a troubením čtvrthodina. V současné době je uvnitř expozice protitureckého odboje.

     Hornický čas se odpočítával ve dvojposchoďové renezanční věži zvané „Klopačka“. Odtud se horníkům klepáním oznamoval čas fárání. Klepalo se i při jiných hornických slavnostních příležitostech, nebo samozřejmě i při pohřbech a požárech.

     Další z dominant města je Kalvárie, postavená v r. 1751. Jde o komplex sakrálních staveb začínajících od dolního kostela až na vrch „Scharfenberg" kde stojí horní kostel. Jeho hlavní oválná loď stojí mezi čtyřmi hranatými věžemi. Tvoří tak velmi pěkný protipól k Novému zámku.Banská Štiavnica

     Dnešní návštěvník Bánské Śtiavnice tak může na poměrně nevelkém území najít velké množství překrásných stavebních památek. Může se seznamovat s historií krajiny proházející – díky bohatství drahých kovů – neustálým zápasem o tyto poklady. Králové proti králům, šlechtici proti šlechticům i obyčejný lid „robotnický“ např. proti měšťanům. V dnešní době je zde klid. A jen památky připomínají staleté zápasy a um našich předků.

      Ale dnešní Banská Štiavnica nežije jen historií a vzpomínkou na doby minulé. Nabízí i množství kulturních a společenských událostí,

     Jako příklad můžou posloužit „Salamandrové dny“, každoroční městské slavnosti, připadající na druhý víkend v září. Patří k nim „salamandrový sprievod“, průvod pohybující se večer za svitu loučí a hornických kahanů a vlnící se od jedné strany silnice k druhé. Bývá v něm kolem 600 lidí. V roce 2009 je průvod v pátek 11.9.09 od 19:00 do 21:00. O víkendu je hudební festival, jarmark, soutěže pro děti i soutěž v přetlačování rukou "Grand Prix Salamander", atp.

Banská Štiavnica    Začátkem září se konají i „Dny sv. Huberta“ Jsou určeny nejen pro myslivce. Můžete se tú účastnit např. ME ve vábení jelenů a jiné zvěře, soutěže ve střelbě historických zbraní a z kuše, házení flinty do žita, atd...

Nebo ve dnech 24. - 26.7. 2009 je možno navštívit již 10. ročník festivalu vážné hudby. V kostelních prostorách, např. v kostele sv. Kateřiny, zní klasika i jazz neuvěřitelně působivě.Město pořádá letní filmový festival, jazzový festival a další řadu kulturních akcí.

 

Banská Štiavnica

1 Bitva u Moháče - 29. srpen 1526. Zde Ludvik Jagellonský, král uherský a český prohrál. Protivníkem mu byl Sulejman I. Turci poté obsadili Budín, hlavní Uherské město a tím i celou oblast. Pří ústupu král Ludvík utonul v bažinách a s ním vymřela českouherská dynastie Jagelonců. Uvolnilo se místo Habsburkům, kteří se staly jedním z nejvýznačnějších královských rodů na další staletí. Těm se podařilo Turkům porážku vrátit až za 150 let.

Nejdříve v bitvě u Vídně (1683) utrpěla turecká vojska, obléhající Vídeň porážku od spojených říšských, habsburských, polských a litevských vojsk porážku. Poté v bitvě u Magyharsány (1687) – (II. bitvě u Moháče) – byly zcela poraženy i další turecké oddíly Salujmena paši. Konec turecké rozpínavosti nastal o 10 let později, kdy v bitvě u Zenty r. 1697 porazil Evžen Savojský sultána Mustafu II. a ten se musel stáhnout z Uherska i Sedmihradska.

2 hřbitovní kaple pro ukládání zesnulých, v podzemí je kostnice.

 

text zpracoval Kucka Oliver

foto: Wikimedia Commons, Izmaelt, Pudelek,č.1, č.2, č.3, č.4, Madboy74, Juloml, Civertan Daniel Skreno, č.1, ckoricaDiskuze u článku (0)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

Banská Štiavnica: Haraburdy 2020 + pozvánka na Salamandrové dny
Publikováno: 9.9.2020
Máte doma fůru nepotřebných věcí? Tak je přineste na bazar Haraburdy 2020, který se uskuteční 11. a 12. září v banskoštiavnickém Kammerhofu – Dílničky.

SR, Svätý Anton – nejen myslivecká obec
Publikováno: 11.12.2016
V malebné oblasti Štiavnických vrchů (jen pár kilometrů od Banské Štiavnice, zapsané na seznam UNESCO) se nachází obec Svätý Anton, která je už od nepaměti spojována s myslivostí. My ji dnes navštívíme a poodhalíme něco z její historie a zajímavých míst.

SR, Kremnica – turistika jak se patří
Publikováno: 5.10.2016
Poté co jsme si minulý týden představili město Kremnica, se vydáme i na poznávání jeho okolí. Možností je hned několik. Můžete se vydat na Kremnický štít, do obce Ihráč, Žiar nebo do nedalekých Kremnických dolů. Ale my jsme si za svůj cíl vybrali Tři kříže, Skalku, obec Krahule a v neposlední řadě i návštěvu poměrně nové rozhledny.

SR, Kremnica – město humoru a mincí
Publikováno: 28.9.2016
Vydejte se spolu s námi na střední Slovensko, přesněji do okresu Žiar nad Hronom, kde navštívíme královské důlní město – Kremnici. Město, kde se kdysi těžilo zlato i stříbro a kde dodnes existuje mincovna, která se řadí mezi nejstarší neustále fungující podniky na světě.

SR, Banská Bystrica – středoslovenský klenot
Publikováno: 18.5.2016
Město proslulé hornickou minulostí, ale i Slovenským národním povstáním, tak bychom mohli v krátkosti charakterizovat Banskou Bystrici. Její historie je již od nepaměti spjata s těžbou nerostů – především stříbra a mědi.

SR, Banská Štiavnica: starobylá kráska v lůně přírody – VIDEO
Publikováno: 27.6.2017
Vydejte se prostřednictvím našeho dnešního videočlánku do štiavnického regionu, jehož pomyslným kulturním, historickým a společenským centrem je Banská Štiavnica.

SR: Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi IV
Publikováno: 5.7.2020
Středoslovenská důlní města vzkvétala díky těžbě drahých kovů. Nabyla značný majetek, což se podepsalo i na jejich architektuře. Období poznamenaná morovou epidemií přinesla na jejich náměstí morové sloupy jako symboly díků. Na jejich výstavbě se vůbec nešetřilo, díky čemuž jsou tak monumentální. Dnes se vydáme po městech, v jejichž útrobách byla skryta ložiska stříbra i zlata.

SR, Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi III
Publikováno: 28.6.2020
Dnes se společně vydáme za poznáváním slovenských trojičních sloupů. Naší první zastávkou bude Bratislava, která zažila nejednu morovou epidemii.

SR: Nej infocentrum Slovenska
Publikováno: 27.12.2019
Letos se uskutečnil první ročník ankety o NEJ infocentrum Slovenska, do které se zapojili všichni členové Asociace informačních center Slovenska (AICES).

SR, Banská Štiavnica na starých pohlednicích
Publikováno: 3.1.2018
Jedno z nejkrásnějších slovenských hornických měst – Banská Štiavnica – je unikátní nejen svou architekturou, historií, ale i neopakovatelnou atmosférou. Její romantické uličky a malebná zákoutí přímo lákají k objevování světa z dob dávno minulých.

SR, Banská Štiavnica: nejimpozantnější kalvárie ve střední Evropě
Publikováno: 30.4.2015
V samotném srdci Slovenska se nachází jedno krásné historické a v UNESCO zapsané městečko, do kterého dnes namíříme naše kroky. Je jím jedinečná Banská Štiavnica, která se proslavila nejen bohatou hornickou minulostí, ale i významnými památkami.

SR: Cesta od stříbra ke šperku
Publikováno: 28.6.2012
Slovensko je země bohatá nejen na přírodní krásy, ale i na nerostné bohatství, ukryté v útrobách nejedné malebné vesničky či města. Mezi ty nejznámější určitě patří důlní města Kremnica, Banská Štiavnica nebo obce Špania Dolina a Hodruša - Hamry.

Maďarsko: „Turismus bez hranic" - Železná cesta
Publikováno: 11.10.2010
Poznávat nejzajímavější lokality východního Slovenska a severovýchodního Maďarska umožňuje společný projekt maďarsko-slovenské spolupráce pod názvem Turizmus bez hranic, spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Jedna z jeho tras se nazývá Železná cesta.

SR, Banská Bystrica – Památník SNP
Publikováno: 31.3.2016
Město Banská Bystrica je považováno za srdce země pod Tatrami. Nachází se zde jeden z nejvýznamnějších památníků Slovenska, jehož úkolem je připomínat období druhé světové války a vzdoru Slováků proti fašismu.

SR, Víglaš: pohádkový zámek - VIDEO
Publikováno: 15.9.2015
V údolí řeky Slatiny, přibližně 14 kilometrů od Zvolena, se nachází vesnička Víglaš, nad kterou se hrdě tyčí Víglašský zámek. A právě ten jsme se rozhodli při našich toulkách Slovenskem navštívit.

Masarykův pramen ve Štiavnických vrších
Publikováno: 30.9.2010
O Masarykově studánce ve Štiavnických vrších se dlouhá léta nikde nepsalo, neuváděla se na turistických mapách, a také neleží na značených turistických trasách. Obnovy se dočkala až na podzim 2006.


Souvisejicí fotogalerie

SR, Štiavnické vrchy – zimní pohádka
Štiavnické vrchy jsou známé především svou bohatou hornickou historií a tradicí těžby nerostných ...

Německo: Mnichov - světová výstava minerálů ...
Poslední říjnový víkend se konala v německém Mnichově největší komplexní výstava minerálů, zkamen...


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Ahoj léto

1. 7. – 31. 8. 2022
1. cena:
Roční elektronické předplatné časopisu Krásy Slovenska
2. cena:
Dárková kazeta s produkty Vincentka
3. cena:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe
1. cena redakce:
Kolekce knih z edice Výlety s dětmi od vydavatelství Dajama
2. cena redakce:
Fotokniha a turistická mapa od vydavatelství CBS
3. cena redakce:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

5.7.2022
Kyjevská oblast byla jednou z prvních zasažených území, kde pocítili místní obyvatelé ruskou vojenskou agresi. Její ničivé důsledky si nyní můžete prohlédnout virtuálně, a to prostřednictvím online muzea.
2.7.2022
Vydejte se na výlet a poznejte tajemství slovenské přírody s novou aplikací Lesmír, která simuluje skutečného průvodce. Naviguje vás po trase vybrané „lesmírné“ stezky.  
29.6.2022
Evropská environmentální agentura sestavila žebříček nejkvalitnějších vod na koupání v rámci Evropské unie. Dobrou zprávou je, že až 85% evropských měst má vodu na koupání v excelentní kvalitě. Jak obstály jednotlivé krajiny resp. lokality, se dozvíte v následujících řádcích.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE 

 

(včetně výskytu koronavirus COVID-19 i válečného konfliktu na Ukrajině).

.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:úterý 5. 7. 2022
svátek:Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů
dnes:
úterý 5.7.
17 °C
zítra:
středa 6.7.
16 °C

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X