řeka Labe - Česká republika

Pramen:
Pramení v Královéhradeckém kraji, v Krkonošských rašeliništích na Labské louce, ve výšce 1384 m n. m.
Délka toku:
1154 km

Základní informace o řece

Říční úseky

Kilometráž

Lokality
Služby

Články

Fotogalerie

Videogalerie
Diskuze

Vodní stavy


Popis řeky

Od pramene směřuje řeka nejprve k jihu a jihovýchodu, u Pardubic se prudce obrací k západu a posléze k severozápadu. Protéká Krkonošemi, územím KRNAPu, jako horská řeka, která četnými stupni a peřejemi překonává značný spád. Od Jaroměře se stává nížinným tokem a více než dvě třetiny své délky na našem území plyne mírným proudem Polabskou nížinou. V důsledku splavňování bylo střední Labe mezi Jaroměří a Střekovem výrazně zkráceno a původní meandrující tok narovnán. Průtok ovlivňuje řada plavebních komor. Naši republiku opouští v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

Na Labi nejdeme tři vodní nádrže. Tři kilometry jihozápadně od Špindlerova Mlýna byla už v roce 1916 dokončena Labská, se zděnou 41,5 metrů vysokou hrází, která je využívána k ochraně před velkými vodami, nadlepšování průtoků a rekreačním účelům. Druhá, Les Království u Dvora Králového se zděnou 41 metrů vysokou hrází, byla dokončena v roce 1919 (elektrárna v roce 1923) a je využívána k hydroenergetickým účelům a jako ochrana před povodněmi. Na okraji Ústí nad Labem leží nádrž Střekov (s betonovou 16 metrů vysokou hrází), dostavěná v roce 1934. Přehrada slouží k výrobě elektřiny a k průmyslovým účelům.

Na horním toku v Krkonoších tvoří řeka meandry a vodopády v divoké skalnaté rokli Labský důl, kde přijímá první přítoky – z pravé strany Pančavu, z levé strany Pudlavu a Bílé Labe. Protéká horským střediskem Špindlerův Mlýn na soutoku s Dolským (Svatopetrským) potokem a teče do Vrchlabí, které bývalo v 16. a 17. století významným horním městem. Při ústí říčky Čistá leží Hostinné s městskou památkovou rezervací a zámkem přestavěným v roce 1835 na papírnu Labský mlýn. Ve městě Dvůr Králové nad Labem, které je známé Rukopisem královédvorským nebo zoologickou zahradou s volným výběhem africké zvěře, je řeka sevřena kolmými nábřežními zdmi. Mezi Dvorem Králové a Jaroměří se rozprostírá jeden z nejkrásnějších barokních areálů Kuks (s plastikami M. B. Brauna), založený hrabětem F. A. Šporkem. Pod Kuksem se Labe stává velkou řekou. Na strategicky výhodném místě soutoku Labe, Úpy a Metuje vzniklo již v 11. století přemyslovské hradiště. Po jeho zániku zde Přemysl Otakar II. založil město Jaroměř. Od roku 1948 se součástí Jaroměře stal původně samostatný Josefov, pevnost, kterou dal v letech 1780 až 1789 postavit císař Josef II.

Soutok Labe a Orlice svírá historické renesanční jádro východočeské metropole Hradec Králové. Staré centrum je obklopené širokými ulicemi a náměstími, jimž tvář moderního města dal především architekt J. Kotěra a jeho žák J. Gočár. Charakteristickou dominantou kraje mezi Hradcem Králové a dalším východočeským střediskem Pardubicemi je Kunětická hora  (na pravém břehu). Pardubice se zachovalou středověkou částí kolem Pernštýnského náměstí a rozlehlým zámeckým areálem leží při ústí Chrudimky. Za městem se Labe rozlévá do šířky a míjí město Přelouč, za nímž se nachází cenná přírodní památka labské rameno Votoka. Řeka dále protéká Týncem nad Labem a směřuje ke Kolínu, centru středního Polabí a říčnímu přístavu, s výraznou dominantou raně gotického trojlodního kostela sv. Bartoloměje. V Kolíně ústí do Labe řeka Klejnárka. V okolí lázní Poděbrady protéká Labe pásmem ochrany léčivých zdrojů. Mezi Libicí, Velkým Osekem a Poděbrady, u ústí Cidliny, teče řeka komplexem zachovalého lužního lesa, chráněné přírodní památky Libický luh. Dále zvolna plyne bývalým královským městem Nymburkem. V labské hladině se dodnes zrcadlí zbytky městských středověkých hradeb s baštami. U Čelákovic se rozkládá 21 hektarů přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně se slepými rameny Václavkou, Kozím chlupem a Homolkou. U soutoku s Jizerou leží Lázně Toušeň. V roce 1960 vzniklo dvojměsto spojením Staré Boleslavi na pravém a Brandýsa nad Labem na levém břehu. Výraznou dominantou je mohutný renesanční zámek nad řekou. Severozápadním směrem Labe míří přes Kostelec nad Labem a Neratovice k Mělníku, kde přijímá svůj největší přítok Vltavu. Na ostrohu nad soutokem se vypíná věž trojlodního kostela sv. Petra a Pavla v sousedství renesančního zámku. Proti Mělníku leží na protějším břehu obec Hořín s jedním z nejkrásnějších barokních zámků. Na okraji kokořínské pískovcové oblasti se rozkládá malebné městečko s barokním zámkem Liběchov.

Polabskou nížinou míjí řeka na levém břehu bývalé biskupské a arcibiskupské město Roudnici nad Labem s monumentálním barokním zámkem a na soutoku s Ohří leží bývalé královské město Litoměřice se zachovalými hradbami s hranolovými věžemi, parkány a baštami. Tři kilometry západně po proudu se nad řekou tyčí do výšky necelých 400 metrů památný vrch Radobýl. Za Litoměřicemi opisuje řeka oblouk kolem Lovosic s nedalekým čedičovým vrchem Lovošem. Slunečné stráně kolem toku jsou osázeny vinnou révou u Velkých Žernosek a poté řeka vstupuje Bránou Čech – Porta Bohemica – mezi kužele Českého středohoří a protéká úzkým kaňonem k Ústí nad Labem, na jehož okraji vévodí na strmé skále zříceniny hradu Střekov, střežícího vodní cestu. V Ústí nad Labem přibírá Labe Bílinu a pokračuje zvolna širokým korytem k Děčínu. Ozdobou města, rozkládajícího se na obou březích Labe při soutoku s Ploučnicí, jsou mosty. Přes Labe – moderní betonový z roku 1985 a Tyršův most z roku 1933 vybudovaný na původních kamenných pilířích řetězového mostu, přes Ploučnici kamenný most ze 16. století se sochami F. M. Brokoffa a řetězová lávka z roku 1831.

Za Děčínem směřuje Labe Českým Švýcarskem ke státní hranici. Poslední obcí na našem území je Hřensko, z větší části zaklíněné do hlubokého kaňonu labského přítoku Kamenice. Hranici protíná řeka na nejnižším místě - ve výšce 115 m n.m. a opouští území České republiky a teče dále územím Německa a v Cuxhavenu ústí širokou deltou do Severního moře.

Informace pro vodáky

Labe již bylo sjeto nad Špindlerovým Mlýnem, ale tento terén nepatří k běžným a navíc se nachází na území KRNAPu, kde platí zákaz sjíždění. Říční tok od přehrady Labská je divoký v úzkém údolí, kde četnými peřejemi a stupni překonává značný spád. V tomto úseku jsou každoročně pořádány slalomové či raftové závody. Pod Vrchlabím se údolí trochu otevírá a spád se zmírňuje, časté jezy ještě tok zpomalují. V úseku Vrchlabí - Hostinné jsou pořádány turistické vodácké sjezdy. Koryto je zde již 10-20 m široké, místy kamenité s přírodními prahy a porostem na březích. Pod Hostinným opouští horskou krajinu a teče mírným proudem k Jaroměři, kde dostává typický charakter nížinné řeky. Od Pardubic je vodní cestou pro velké lodě. Koryto je regulované, s mnoha starými rameny, široké 50-60 m. Pod Mělníkem protéká Českým středohořím a před hranicí malebným údolím Děčínských stěn. Mimo jezů a lodní dopravy zde nic plavbu neruší. Přítoků má Labe mnoho a jsou většinou v naší kilometráži popsány.

Ubytování

Autokempy najdeme ve Vrchlabí, Pardubicích, Přelouči, Poděbradech, Ostré, Kostelci, Mělníku, Liběchově, Litoměřicích a Děčíně. Ubytování lze zajistit ve všech větších městech.

 

Zásobování

Labe protéká civilizací, v každém menším městě najdete co je třeba.

 

První pomoc

Labe protéká civilizací, v každém menším městě najdete co je třeba.

 

Zajímavosti na řece:

 

Popis řeky:

elektronická verze knižní publikace Luďka a Vladimíry Švorcových: České řeky a říčky

Zpracovala: Lenka Fortinová

Vloženo: 6.8.2010

 

rossyservice

 


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Řeky / Evropa / Česká republika

A - DE - HI - LM - PQ - TU - Z

Fotosoutěž:

Barvy jara

1. 2. – 31. 3. 2023
1. cena:
Jarní balíček plný krásy a vůní...
2. cena:
Jarní balíček plný krásy a vůní...
3. cena:
Jarní balíček plný krásy a vůní...
1. cena redakce:
Jarní balíček plný krásy a vůní...
2. cena redakce:
Jarní balíček plný krásy a vůní...
3. cena redakce:
Jarní balíček plný krásy a vůní...

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

7.2.2023
Cestovatelská aplikace Visited Travel App zveřejnila hlavní trendy v cestování v roce 2022. V následujících řádcích se dozvíte, které země byly nejnavštěvovanější, a to na základě informací od 1,4 miliónů uživatelů této aplikace.
4.2.2023
Pro všechny nadšence skialpinismu máme dobrou zprávu. Světlo světa spatřila nová skialpinistická aplikace SKIALP TÚRY – Roháče a aktualizovaná aplikace SKIALP TÚRY – Žiarska dolina, které vám pomůžou při orientaci v terénu a zároveň vás upozorní před možným uvolněním laviny.
1.2.2023
V pořadí už 22. ročník prohlídky horských a adrenalinových filmů – Diašou Babí hora, který je určený především příznivcům skialpinismu a milovníkům hor, se tento rok uskuteční opět na chatě Slaná voda. Tešit se na něj můžete ve dnech od 17. do 19. února 2023.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE 

 

(včetně výskytu koronavirus COVID-19 i válečného konfliktu na Ukrajině).

.

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:úterý 7. 2. 2023
svátek:Veronika
dnes:
úterý 7.2.
-6 °C
zítra:
středa 8.2.
-5 °C

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X

TIP: Mobilní aplikace INFOGLOBE je pro vaše zařízení ke stažení ZDE.

X