www.infoglobe.cz » SR: Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi V

SR: Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi V

Publikováno: 12.7.2020
Po týdnu se opět vracíme do Kremnice, konkrétně k pozdně baroknímu sloupu Nejsvětější Trojice, který připomíná morovou epidemii.

Kremnické doly dvě století neprosperovaly, ale po roce 1730, kdy byly objeveny nové zlaté žíly, si mohly dovolit investovat nejen do sloupu, ale i do gotického kostela Panny Marie. Ten zde však už nenajdete, protože stál jen 150 let.

Kremnica; (c) Mgr. Anna Nociarová

Ptáte se proč? Pod Kremnickým náměstím jsou štoly, z nichž staletí dolovali rudu. A tak na Vánoce v roce 1880 se půda propadla a přímo během svaté mše kostel Panny Marie puknul. Sakrální stavba větší než současná dominanta města – kostel svaté Kateřiny – musela být spolu s více poškozenými domy asanovaná. Jako zázrakem přežil jen sloup před kostelem.

Kremnica; (c) Mgr. Anna Nociarová

To, co sloup zachránilo před zničením v roce 1880, se mu stalo osudným po čase. Pískovec, z něhož je tvořen, je pórovitý materiál a snadno se ničil. A když ho v roce 1820 natřeli lněným olejem i olejovými barvami, začal se postupně rozsypávat. Zbytky původních soch ze sloupu můžete vidět ve staré radnici. Současný sloup stojící na náměstí je již víceméně jen kopie toho původního. V roce 1905 byla kolem něj postavena kamenná balustrádová ohrada.

Pokud však jde o množství plastik, patří mu prvenství. Je jich 54! Převažují andělé, následují svatí a nechybí ani reliéfy s náboženskou a morovou tematikou (mor – Davidův hřích, hlad – Josef a jeho bratři, válka – Boj Židů s Amalekity a reliéfy ze života Panny Marie).

Kremnica; (c) Uhrincek, Wikipedia.org

Na vrcholu sloupu kraluje Nejsvětější Trojice, pod ní je Panna Marie a níže jsou světci. Všichni měli chránit lidi ve městě i horníky. Morový sloup Nejsvětější Trojice v Kremnici je jeden z posledních postavených v bývalých habsburských zemích a dodnes tvoří dominantu jejího náměstí.

Morové sloupy v okolí

I v dalších lokalitách banskobystrické diecéze můžete obdivovat morové sloupy, zmiňme alespoň některé z nich. Dionýz Stanetti vyhotovil v roce 1739 i sloup v Prievidzi. V roce 1797 ho ještě doplnil reliéf sv. Rozálie, kterým se jeho charakter změnil na morové sousoší.

Prievidza

V Krupině si také měšťané v roce 1752 objednali u kremnického sochaře Stanettiho morové sousoší. Patří mezi první velké morové sloupy. Kromě Svaté Trojice a Imamaculaty jsou na něm ochránci před morem a ohněm (sv. Urban, sv. Florian a sv. Roch).

Krupina (radnice); Palickap, Wikipedia.org

Pozdněbarokní trojční morový sloup z roku 1740 má své místo i v malebné obci Pukanec. Tvoří ho vyobrazení Svaté Trojice a ochránců před morem (sv. Roch, sv. Šebastián, sv. Barbora), ale je na něm i patron města sv. Mikuláš.

Pukanec; (c) Miloslav Bahna, Wikipedia.org

Ve Slovenské Ľupči vznikl kolem roku 1750 mariánský morový sloup. Stál na místě před dnešním evangelickým kostelem, který v té době ještě nebyl vybudován. Vlivem počasí se rozpadal, proto byl roku 1976 byl přesunut před římskokatolický kostel. Sochu Immaculaty dotváří 8 figur (3 archandělé a 5 andělů).

Slovenská Ľupča; (c) Patrik Kunec, Wikipedia.org

Také Nová Baňa v minulosti patřila mezi bohatá důlní města. Náměstí před historickou radnicí dominuje pozdě klasicistní trinitární sloup z novobanského ryolitu. Postavil ho v letech 1843–1846 pouze 25letý sochař Josef Neuschl Faragó, a to bez nároku na honorář. V nikách po stranách se nacházejí sochy Panny Marie, sv. Štěpána, sv. Heleny a sv. Ladislava. Nad nimi jsou reliéfní výjevy, jakož i papežský a městský erb.

Nová Baňa; (c) Szeder László, Wikipedia.org

Trojici významných a bohatých středoslovenských báňských měst doplňuje ještě Banská Bystrica. Její náměstí stejně zdobí morový sloup, ale ne vždy byste ho zde našli.

Banská Bystrica

Ale o tom vám povíme až příště.

GPS: Kremnica 48°42'15.4"N 18°55'00.7"E 

 

Text: Mgr. Anna Nociarová

Foto: Wikipedia.org: Szeder László, Patrik Kunec, Miloslav Bahna, Palickap, Uhrincek, A. N., redakcia, Uhrincek

Textová úprava: redakce

Překlad: Stanislava WaniováDiskuze u článku (1)

Vložit nový příspěvek


Souvisejicí články

SR, Banská Bystrica: atraktivní centrum středního Slovenska – VIDEO
Publikováno: 16.10.2018
Každý Slovák vám při návštěvě středního Slovenska logicky doporučí výlet do Banské Štiavnice. Pozornost si ale určitě zaslouží i její větší „sestra” a přirozená metropole kraje – Banská Bystrica. Pojďme se do ní společně vypravit.

SR: Kremnické Bane - Geografický střed Evropy
Publikováno: 26.1.2012
Symbolický střed Evropy najdeme nejen na Slovensku, ale i v mnoha okolních státech Starého kontinentu. Záleží jen na úhlu pohledu a definici, podle níž ho hledáme.

SR, Kremnica – město humoru a mincí
Publikováno: 28.9.2016
Vydejte se spolu s námi na střední Slovensko, přesněji do okresu Žiar nad Hronom, kde navštívíme královské důlní město – Kremnici. Město, kde se kdysi těžilo zlato i stříbro a kde dodnes existuje mincovna, která se řadí mezi nejstarší neustále fungující podniky na světě.

SR, Kremnica – turistika jak se patří
Publikováno: 5.10.2016
Poté co jsme si minulý týden představili město Kremnica, se vydáme i na poznávání jeho okolí. Možností je hned několik. Můžete se vydat na Kremnický štít, do obce Ihráč, Žiar nebo do nedalekých Kremnických dolů. Ale my jsme si za svůj cíl vybrali Tři kříže, Skalku, obec Krahule a v neposlední řadě i návštěvu poměrně nové rozhledny.

Evropské morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi I
Publikováno: 24.5.2020
V dobách, kdy se nemůžeme vydat za poznáním jiných kultur, možná přijde vhod poohlédnout se i kolem sebe. Uvědomíme si, že i v minulosti se lidé museli vyrovnávat s nástrahami nemocí, které ve velkém zasáhly do chodu společnosti. Důkazem toho jsou památníky vyjadřující vděčnost. Jedny z těchto památníků, které jsme možná v minulých letech vnímali pouze jako body setkávání, jsou morové sloupy.

Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství  nad epidemiemi II
Publikováno: 7.6.2020
Na slávu církve i jako dík za ochranu před nebezpečím epidemií či válečných konfliktů vznikaly památníky na nejčestnějších místech měst. Dnes se u těch honosnějších zastavíme, zaujmou nás svou krásou a monumentálností. Ale známe jejich minulost a víme, proč dnes zdobí naše náměstí?

SR, Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi III
Publikováno: 28.6.2020
Dnes se společně vydáme za poznáváním slovenských trojičních sloupů. Naší první zastávkou bude Bratislava, která zažila nejednu morovou epidemii.

SR: Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi
Publikováno: 31.5.2020
Minulý týden jsme psali o historii výstavby a symbolice morových sloupů v Evropě, dnes se zaměříme na tyto pamětihodnosti na Slovensku. Největší zastoupení tu mají mariánské sloupy. Ty jsou typické vyobrazením Panny Marie s dítětem nebo sochou Immaculaty (Neposkvrněné Panny Marie) na jejich vrcholu.

SR: Morové sloupy – kamenní svědkové vítězství nad epidemiemi IV
Publikováno: 5.7.2020
Středoslovenská důlní města vzkvétala díky těžbě drahých kovů. Nabyla značný majetek, což se podepsalo i na jejich architektuře. Období poznamenaná morovou epidemií přinesla na jejich náměstí morové sloupy jako symboly díků. Na jejich výstavbě se vůbec nešetřilo, díky čemuž jsou tak monumentální. Dnes se vydáme po městech, v jejichž útrobách byla skryta ložiska stříbra i zlata.

SR, Banská Bystrica – Památník SNP
Publikováno: 31.3.2016
Město Banská Bystrica je považováno za srdce země pod Tatrami. Nachází se zde jeden z nejvýznamnějších památníků Slovenska, jehož úkolem je připomínat období druhé světové války a vzdoru Slováků proti fašismu.

SR, Banská Bystrica: skanzen bojové techniky a Muzeum SNP – VIDEO
Publikováno: 9.6.2020
Letos si připomínáme 75. výročí od konce 2. světové války. Na památku této temné události našich dějin vznikly za uplynulé desetiletí mnohé památníky, muzea i skanzeny bojové techniky. Chtějí nám připomenout nejen ničení a oběti, které válka způsobila, ale i vítězství.

SR, Banská Bystrica – středoslovenský klenot
Publikováno: 18.5.2016
Město proslulé hornickou minulostí, ale i Slovenským národním povstáním, tak bychom mohli v krátkosti charakterizovat Banskou Bystrici. Její historie je již od nepaměti spjata s těžbou nerostů – především stříbra a mědi.

SR: Zajímavosti města Krupina – Turecké studně
Publikováno: 29.9.2011
Nevelké městečko Krupina s okolo 8000 obyvateli leží v jižní části středního Slovenska na trase Zvolen – Šahy. I kdyby se mohlo na první pohled zdát, že pro turisty patří k méně zajímavým koutům Slovenska, není tomu tak. Za návštěvu rozhodně stojí.

SR: Zajímavosti města Krupina – Vartovka
Publikováno: 6.10.2011
Městečko Krupina, ležící přibližně uprostřed trojúhelníku tvořeného městy Zvolen, Levice a Velký Krtíš, společně navštívíme už podruhé. V minulém článku jsme si přiblížili polohu tohoto města a představili v současnosti asi nejvyhledávanější památku v okolí – Turecké studny. Dnes si povíme něco o historii Krupiny a společně se vydáme na nedalekou strážní věž Vartovka.

SR: Prievidza – důležité centrum Horní Nitry – VIDEO
Publikováno: 12.9.2017
Pokud se vypravíte na výlet do oblíbených Bojnic, pravděpodobně se nevyhnete ani nedalekému městu Prievidza. Mnoho lidí ale městem jen projede, což je škoda – i Prievidza má jako přirozené centrum regionu co nabídnout.

SR: Prievidza – město uprostřed Hornonitranské kotliny
Publikováno: 5.5.2011
Území regionu Horná Nitra je v podstatě totožné s územím okresu Prievidza, do kterého kromě okresního města patří ještě další tři městečka. První z nich jsou Bojnice, proslavené svým pohádkově krásným zámkem, lázněmi a nejstarší ZOO na Slovensku. Dalším městem jsou Nováky, v současnosti nejvýznamnější průmyslové město regionu a posledním Handlová, známá těžbou hnědého uhlí.


Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Partneři:

I díky vám jsme získali certifikát:

Dôveryhodná firma 2017

 

Průvodce:

Fotosoutěž:

Zapomenutá místa

1. 7. – 31. 8. 2020
1. cena:
2. cena:
Cena redakce:
Ubytování pro 2 osoby na 2 noci se snídaní v penzionu Adélka Janské Lázně!

Aktuální stavy řek:

Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE

Aktuality:

13.8.2020
Devátý ročník sportovního festivalu v Lipně nad Vltavou se uskuteční od 15. do 22. srpna. Zváni jsou sportovci, závodníci a všichni, kteří si chtějí užít bohatý sportovní a kulturní program. Vstup na akci je zdarma.
12.8.2020
Každou prázdninovou sobotu můžete zažít nevšední večerní prohlídku v Muzeu loutkářských kultur a hraček na hradě Modrý Kameň. Prohlídky začínají v 19, 20 a 21 hodin.

10.8.2020
Veškerý oficiální program Chodských slavností s výjimkou poutní mše bude letos virtuální. Z budovy Městského kulturního centra – Pivovaru Domažlice budou ve dnech 15.–16. srpna vysílány premiéry předtočených pořadů a medailonů chodských souborů a dva živé přenosy.
Archiv aktualit

Důležité informace:

Informace a upozornění před cestovaním do zahraničí najdete ZDE (včetně výskytu koronavirus COVID-19).

Každý týden na facebooku nová soutěž o knižní ceny! Přidejte se a
soutěžte!

Destinace měsíce – KEŇA:

Nejčtenější články:

Mobilní aplikace:

aplikácia Infoglobe

stiahnuť zadarmo pre Androidstiahnuť zadarmo pre iPhone

 

 

Interaktivní katalogy:

dnes:čtvrtek 13. 8. 2020
svátek:Alena
dnes:
čtvrtek 13.8.
31 °C
zítra:
pátek 14.8.
27 °C